> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Commissie Meurs

21 november 2014

Op 27 oktober jl heeft V&VN deelgenomen aan een hoorzitting voor de commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ, beter bekend als de commissie Meurs. V&VN werd vertegenwoordigd door Helma Zijlstra, directeur V&VN, Marga Bijma en Hanneke Boven, beiden verpleegkundig specialist GGZ. Als toehoorders waren aanwezig Annette van Stigt, beleidsmedewerker V&VN VS en Patrick Groenewegen, adviseur V&VN. Marga en Hanneke hebben als aftrap van het gesprek beiden een casus gepresenteerd waarin het clientperspectief centraal stond en waarin duidelijk naar voren kwam wat de consequenties zijn op allerlei vlakken als de verpleegkundig specialist geen hoofdbehandelaar kan zijn. Het accent lag daarbij op de kwaliteit van de zorgverlening maar ook andere aspecten zoals kosten, samenwerking etc werden benoemd. Aan de hand van deze casussen vond er een gesprek plaats waarin wij geprobeerd hebben de commissie van informatie te voorzien over allerlei aspecten van deze ingewikkelde problematiek. Het was een zeer interessante uitwisseling van feiten en meningen waaraan de afvaardiging van V&VN na afloop een positieve indruk overhield. We hebben naar onze mening alles wat van belang is in deze materie aan de commissie kunnen meegeven. Wel blijft er de indruk dat het moeilijk zal worden om tot een advies te komen waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn; de materie is hardnekkig. Wij hebben er in ieder geval ons best voor gedaan om de positie van de verpleegkundig specialist zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen in de hoop dat dit bij zal dragen aan een gunstige ontwikkeling ten behoeve van het toekennen van het hoofdbehandelaarschap aan de verpleegkundig specialist.