> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Oproep!

16 april 2011

Beste collega verpleegkundig specialisten

Twee belangrijke commissies zijn op zoek naar verpleegkundig specialisten die zitting willen nemen in de

De Registratiecommissie Specialismen  Verpleegkunde

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) voert de regelgeving uit die het College Specialismen Verpleegkunde vaststelt. De RSV neemt individuele besluiten over specialisten, opleiders en opleidingsinstellingen. Ook houdt de RSV toezicht op naleving van Collegebesluiten door opleiders en opleidings-instellingen. Alleen met inschrijving van een verpleegkundige als verpleegkundig specialist mag deze de bijbehorende titel voeren. De RSV is ingesteld door V&VN maar is onafhankelijk in haar taakuitoefening. De RSV wordt niet gesubsidieerd en heft daarom voor haar werkzaamheden tarieven, deze zijn enkel kostendekkend

Taken Registratiecommissie

 

 • Het inschrijven van verpleegkundig specialisten in opleiding in het opleidingregister;
 • Het beoordelen van aanvragen voor inschrijving van verpleegkundig specialisten in de specialistenregisters;
  • preventieve zorg bij somatische aandoeningen;
  • acute zorg bij somatische aandoeningen;
  • intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
  • chronische zorg bij somatische aandoeningen;
  • geestelijke gezondheidszorg.
 • Het beoordelen van aanvragen voor de voorlopige erkenning van opleiders, opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen in de betreffende specialismen;
 • De accreditatie van bij en nascholingen in het kader van de herregistratie.

Voor de RSV worden vooral verzocht te reageren;

Verpleegkundig specialisten preventieve, acute en chronische zorg.

Indien je interesse hebt om zitting te nemen in de RSV, wordt verzocht je motivatie en CV op te sturen ter attentie van Mw E.A Zuidema voorzitter RSV [email protected]

De Accreditatie commissie

Voor het accrediteren van bij- en nascholingsaanbod, in het kader van de herregistratie-eisen, voor verpleegkundig specialisten (artikel 49 van het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde) is een accreditatiecommissie ingesteld. De commissie accrediteert het scholingsaanbod en doet voorstellen aan de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde voor criteria van accreditatie. Hoe geaccrediteerd wordt, is nader uitgewerkt in het accreditatieregelement

De Accreditatiecommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten minste twee leden, zijnde verpleegkundig specialist doch niet werkzaam voor V&VN en niet zijnde aanbieder van bij- en nascholing op het gebied van verpleegkunde.

Gezien het enorme aanbod van aanvragen voor de accreditatiecommissie zoekt deze uitbreiding in de vorm van verpleegkundig specialisten vanuit verschillende deelprofielen. Vooral VS uit het deelprofiel GGZ, chronische en preventieve zorg worden verzocht te reageren.

Indien je interesse hebt om zitting te nemen in de RSV, wordt verzocht je motivatie en CV op te sturen ter attentie van Mw F.E de Vries voorzitter accreditatiecommissie  [email protected]

Voor beide functies geldt dat er een vergoeding wordt gegeven voor reiskosten en de bijeenkomsten.