Taakherschikking

V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van verpleegkundig specialisten. Zij is de spreekbuis en aanspreekpunt voor en namens verpleegkundig specialisten.

De missie van V&VN VS is dat in 2030 de verpleegkundig specialist wordt gezien als dé professional die zich richt op het functioneren en de kwaliteit van leven.

V&VN VS streeft na dat verpleegkundig specialisten hun beroep in de volle breedte kunnen uitoefenen. En dat verpleegkundig specialisten bijdragen aan oplossingen in de gezondheidszorg.

Daarvoor is het nodig dat de naam en kwaliteiten van verpleegkundig specialisten breed bekend zijn en verpleegkundig specialisten optimaal worden ingezet.

De positie van de verpleegkundig specialist wordt in de praktijk op diverse manier vorm gegeven, dit komt de herkenbaarheid en het gebruik maken van de zelfstandige bevoegdheden niet altijd ten goede. Daarom zet V&VN VS in op twee manieren van positionering:

  • Als regievoerend (hoofd/zelfstandig) behandelaar, in deze vorm wordt zelfstandig enkelvoudige c.q. eenmalige zorg verleend, of complexe, langer durende c.q. multidisciplinaire zorg verleend. De VS voert de regie over de totale zorg, andere zorgverleners kunnen een deel van de behandeling uitvoeren. Zo kan een chirurg de operatie uitvoeren in een zorgtraject waar de verpleegkundig specialist regiebehandelaar is.
  • Als medebehandelaar binnen een zorgtraject van een andere regie- of hoofdbehandelaar.

Zo willen we dit bereiken

  • het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten;
  • het stimuleren van beroepsinhoudelijke bezinning;
  • het opstellen, bevorderen en realiseren van kwaliteitseisen;
  • het faciliteren van onderlinge ontmoeting via netwerken;
  • het onderhouden van contacten tussen de verpleegkundig specialisten bijvoorbeeld in de vorm van vergaderingen, visitaties en bijeenkomsten;
  • het (mede) organiseren van symposia, masterclasses en congressen;
  • individuele dienstverlening gericht op beroepsontwikkeling;
  • het fungeren als spreekbuis voor de beroepsgroep in met name nationale, maar ook internationale netwerken.

 

V&VN VS vindt een hoge organisatiegraad van verpleegkundig specialisten van groot belang om haar missie en doelen waar te maken. V&VN VS richt zich in haar ledenwervingsactiviteiten nadrukkelijk op de netwerken van verpleegkundig specialisten, de opleidingsinstellingen, en op samenwerken met andere afdelingen en platforms van de V&VN waar verpleegkundig specialisten ook lid van zijn.