Zijn er voldoende opleidingsplekken voor Verpleegkundig Specialisten AGZ en Physician Assistants? – Capaciteitsorgaan

In 2022 heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om vanaf 2024 jaarlijks 286 Physician Assistants (PA) op te leiden en 474 Verpleegkundig Specialist Algemene gezondheidszorg (VS-AGZ). Het Capaciteitsorgaan adviseert om de ophoging van het aantal opleidingsplekken nog in 2024 te realiseren. Lees het gehele bericht op: Zijn er voldoende opleidingsplekken voor Verpleegkundig Specialisten AGZ en Physician Assistants? – […]

Ontdek als verpleegkundig specialist BijsluiterPlus: medicijninformatie en instructievideo’s?

BijsluiterPlus heeft als doelstelling om zorgverleners te ondersteunen bij medicatiebegeleiding die iedere Nederlander bereikt en aanspreekt. BijsluiterPlus ondersteunt ook de verpleegkundig specialist: alle medicijninformatie snel binnen handbereik, van bijsluiter tot instructievideo en van farmacotherapeutisch kompas tot formulieren. BijsluiterPlus brengt betrouwbare bronnen van medicijninformatie bij elkaar o.a. KIJKsluiter, inhalatorgebruik.nl, apotheek.nl, thuisarts.nl, farmacotherapeutisch kompas, artsenverklaringen, animatievideo’s, instructievideo’s, […]

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

23 mei jongstleden heeft Nikkie Doeleman namens het bestuur V&VN VS deelgenomen aan een belangrijk rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer over het geneesmiddelentekort. Tijdens dit gesprek heeft zij de focus gelegd op de impact van dit tekort, niet alleen op onze rol als voorschrijvers, maar vooral op de gevolgen voor onze patiënten. Het […]

Start Landelijk Initiatief: Vaccinatiegraad beneden peil?

Vaccinatie is een belangrijke vorm van preventie en beschermt mensentegen (ernstige) infectieziekten    * Naast zorgelijke situatie vaccinatiegraad baby’s en kinderen, ookverontrustend lage opkomsten vaccinaties volwassenen     * Unieke samenwerking van zorgprofessionals en patiënten- en ouderenorganisatiesom vertrouwen in vaccins duidelijk uit te spreken en het gesprek aan tegaan  Amersfoort, 22 april 2024 – Deze […]