> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Els Borst Prijs

Els Borst Prijs

De Els Borst Prijs wordt door V&VN VS uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist. Met ingang van 2015 heeft V&VN VS de organisatie van de Els Borst Prijs overgenomen van de stichting Zorg in Beweging. Het bestuur van deze stichting heeft in 2007 het initiatief genomen om jaarlijks de Els Borst Prijs uit te reiken. In dat jaar werd de prijs uitgereikt aan prof. dr. Petrie Roodbol.

De vernoeming van deze ereprijs naar mw. Els Borst-Eilers (1932-2014) komt voort uit de grote waardering die onder verpleegkundig specialisten bestaat voor de inspanningen van mevrouw Borst als oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002) voor de beroepsgroep. Onder haar leiding en mede dankzij haar persoonlijke inzet werd het initiatief genomen voor de verpleegkundig specialist in Nederland en worden er sinds 1997 verpleegkundig specialisten opgeleid (toen nog nurse practitioner geheten).

Mw. Borst-Eilers reikte de eerste diploma’s aan nurse practitioners uit te Groningen op 19 januari 2000 en hield ter ere van de gelegenheid een lezing.

De Els Borst Prijs bestaat uit een geldbedrag van €500, een beeld en een oorkonde.

Uitreiking

Op 6 oktober 2016 is de Els Borst Prijs voor de eerste maal uitgereikt door V&VN VS. Hiervoor konden tot 1 juli 2016 nominaties worden gedaan. De winnaar werd Gineke Munting, voor haar baanbrekende werk voor de verpleegkundig specialist door het opzetten van diverse eigen praktijken in de eerste lijn in Groningen. Mw. Munting ontving de prijs uit handen van Dirk Borst. In 2017 werd de Els Borst Prijs gewonnen door Odile Frauenfelder voor haar inzet voor zowel de lokale als de landelijke positionering van de verpleegkundig specialist. Ook dit jaar werd de prijs uitgereikt door dhr. Borst. Op de 10de ICN NP/APN Conference werd de Els Borst Prijs 2018 uitgereikt aan Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist in ‘s-Hertogenbosch.

2016-10-06-jaarcongres-vvn-vs_dsc1576

(boven) Gineke Munting ontvangt de Els Borst Prijs uit handen van Dirk Borst, (midden) Odile Frauenfelder, de winnaar van de Els Borst Prijs 2017. (onder) Sylvia Verhage ontvangt de Els Borst Prijs 2018.

Nominaties

Een verpleegkundig specialist die bijzondere verdiensten heeft verricht voor het beroep verpleegkundig specialist, kan worden genomineerd voor deze prijs. De nominaties kunnen worden aangemeld bij het bestuur van de V&VN VS. De beoordeling van de nominaties zal worden gedaan door een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal, bij meerderheid van stemmen, de prijs toekennen aan een van de genomineerden.

Om een collega te kunnen nomineren zijn de volgende criteria van belang:

  1. De collega is verpleegkundig specialist en met voorkeur lid van de beroepsvereniging V&VN VS.
  2. Een groep geregistreerde verpleegkundig specialisten draagt een verpleegkundig specialist voor, voor nominatie voor de Els Borst prijs.
  3. Minimaal 5 geregistreerde verpleegkundig specialisten ondertekenen de nominatie.
  4. Er wordt helder beschreven welke bijzondere verdiensten de genomineerde verpleegkundig specialist heeft geleverd voor het beroep, eventueel aangevuld met ondersteunende stukken.

Beoordeling

De nominaties zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van minimaal 5 personen.

Het bestuur van V&VN VS zal jaarlijks kandidaten voor de beoordelingscommissie vragen om zitting te nemen in deze commissie.

Deze commissie kan de prijs toewijzen op basis van meerderheid van stemmen. De beoordelingscommissie van de Els Borst Prijs bestaat uit:

  1. twee bestuursleden van V&VN VS.
  2. vertegenwoordigers van de Nederlandse opleidingsinstituten die de theoretische opleiding van het beroep tot verpleegkundig specialist verzorgen.
  3. de winnaar van de voorgaande Els Borst Prijs.
  4. een medisch specialist uit de praktijk van de winnaar van de voorgaande Els Borst Prijs.