> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Vacatures

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialist GGz (Arkin)

17 juli 2018

Wij zijn op zoek naar

Ben jij Verpleegkundig Specialist en wil je, met jouw expertise,  werkzaam zijn voor grootstedelijke GGZ-problematiek in Amsterdam, Utrecht of Almere? Wij verwelkomen jou bij verschillende merken van Arkin. Lees meer over de rol, en de verschillende specialismen die momenteel een vacature vacant hebben!

Wat ga je doen?

 • Je maakt onderdeel van een multidisciplinair team, bestaande uit (oa.) psychiaters, GZ-psychologen, SPV-ers, ambulant verpleegkundigen.
 • In sommige teams vervult de VS de rol van regiebehandelaar: je voert intakes, geprotocolleerde medische diagnostiek, en stelt (onderdelen van) behandelplannen op.
 • Je werkt nauw samen met psychiaters, ook bij het uitvoeren van bijvoorbeeld het voorschrijven van mediatie, en je hebt in alle gevallen de controle over de werking, bijwerking en labcontrole.
 • Je onderhoudt het ketennetwerk: consulteert andere disciplines en externen.
 • Het geven van werkbegeleiding, supervisie en onderwijs aan verpleegkunidgenen/of verpleegkundig specialisten-in-opleiding kan onderdeel van het takenpakket zijn.
 • Je hebt een actieve rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe protocollen, werkprocessen en behandelmethodieken.

Jellinek is de expert op het gebied van verslavingszorg. Zij hebben een vacature voor een VS voor de locatie Jacob Obrechtstraat, een VS voor de locatie Utrecht Centrum, en voor locatie Almere. Op hun website vindt je alle informatie.

Punt P biedt curatieve, op genezing gerichte zorg, aan volwassen cliënten met angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast behandelen zij op kleine schaal ook ADHD en ASS bij volwassen. PuntP is op zoek naar een VS voor minimaal 24 uur per week. Er wordt gewerkt vanuit het concept van zelforganisatie, en professionals hebben een hoge mate van vrijheid om hun werk (in gezamenlijkheid) vorm te geven.

Mentrum biedt behandeling en begeleiding aan volwassen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch en verslavingsgebied. Mentrum werkt vanuit een duidelijke herstelvisie: er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt, met respect voor de beperkingen. Mentrum heeft momenteel drie vacatures voor een VS:

 • voor het Vroege Interventie Psychose team(VIP- team). De VIP-teams werken voor jongeren of (jong)volwassenen die zich geconfronteerd zien met een eerste psychose. De zorg is ambulant en outreachend (aan huis), het behandelaanbod is ‘state of art’ en kan variëren in intensiteit.
 • voor de kliniek aan de Vlaardingenlaan, waar klinische zorg geboden wordt aan cliënten met een ernstige verslavingsaandoening (EVA) die meestal gepaard gaat met een ernstige psychiatrische aandoening en/of licht verstandelijke beperking en ontwrichtende sociaal-maatschappelijke omstandigheden.
 • Voor Team Zorgtoeleiding. De Zorgtoeleidingteams werken outreachend, en zijn er voor mensen in een kwetsbare positie waarbij sprake is van (een vermoeden op) een psychiatrische aandoening of verslavingsprobleem, die niet regulier in zorgkomen door zorgmijdendgedrag of het ontbreken van een hulpvraag die aansluit bij het bestaande behandelaanbod. Zorgtoeleiding werkt volgens de methode van Critical Time Intervention (CTI) en outreachend: aan huis, in maatschappelijke opvang, buurthuizen, of op scholen. Als VS krijg je een leidende rol in het neerzetten van somatisch onderzoek als integraal onderdeel van de diagnostiekfase.

ArkinBasisGGZ is toegankelijk en dichtbij voor zowel verwijzer, als voor de cliënt. Zij voeren behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen. De cliënt is eigenaar van het behandelproces en belangrijk onderdeel van de behandeling bij ArkinBasisGGZ is het creëren van holding voor gestabiliseerde chronische cliënten ten behoeve van herstel en terugvalpreventie.

 

Wie ben jij?

 • Je bent gediplomeerd Verpleegkundig Specialist, met een GGZ-differentiatie;
 • Je bent BIG-geregistreerd;
 • We zijn benieuwd naar jouw specifieke kennis van/ervaring met een gerichte doelgroep;
 • Je voelt je thuis bij culturele diversiteit en de grote stadsproblematiek;
 • Een Verpleegkundig Specialist bij Arkin is integer, een teamspeler en heeft een creatieve kijk op het vak. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en weet deze op creatieve wijze over te brengen op anderen;
 • Je beschikt over zelfkennis en kunt kritisch naar jezelf kijken: je streeft er naar jezelf te verbeteren;

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Wat krijg je van ons?

 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de CAO GGZ, schaal 60 en 65 (wanneer je als VS regiebehandelaar bent).
 • Arkinkent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende OV-regeling woon-werkverkeer, collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan, en wordt de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld aan de Dam-tot-Damloop deel te nemen.
 • Je werklocatie hangt af van het merk.
 • Arkinzal investeren in jouw ontwikkeling. 11 merken, 1 loopbaan en heeft een uitgebreid opleidingsaanbod.
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei (deels gratis) sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen.

Heb je vragen, of zou je vrijblijvend willen kennismaken bij een van bovengenoemde merken? Neem dan contact op met Coosje Knape, Corporate Recruiter via 020-5905749.