> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Vacatures

> Alle berichten bekijken

Vacature Bestuurslid V&VN VS GGZ

04 oktober 2022

De VS is een beroep, welke in een stroomversnelling aan het ontwikkelen is en waar pionieren soms nog op de voorgrond staat. Ben jij die VS GGZ die binnen die uitdaging wil opereren om het beroep en onze vereniging verder te ontwikkelen en te bestendigen als onmisbare professional in de zorg? Dan is V&VN VS naar jou op zoek!

 

V&VN VS is de beroepsvereniging van Verpleegkundig Specialisten met ruim 3.300 leden. Het bestuur van V&VN VS richt zich op de ontwikkeling en vertegenwoordiging van Verpleegkundig Specialisten in Nederland. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling van verpleegkundig specialismen, ervaring en competenties en telt minimaal 7 en maximaal 11 leden. Er is een vacature vacant voor een (aspirant) bestuurslid GGZ met als aandachtsgebied geestelijke gezondheidszorg. Affiniteit met financiën is een pré (geen must), met het oog op het aftreden van de huidige penningmeester in oktober 2022.

 

Wat houdt het in?
Een bestuurslid van de afdeling is nauw betrokken bij het uitvoeren van de missie van V&VN VS (zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan 2017-2022 op het beveiligde gedeelte van de website). Er wordt een actieve inbreng verwacht bij het vertegenwoordigen van de beroepsgroep / de afdeling en het deelnemen aan diverse bestuurscommissies. Dit houdt onder meer in dat je deel uitmaakt van het GGZ-smaldeel van het bestuur (op dit moment bestaande uit drie bestuursleden), en dat je actief contact onderhoudt met het netwerk VS GGZ en stakeholders en actief participeert in de Vakcommissie GGZ.

 

Wat verwachten we van jou?

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de belangen van het beroep op alle fronten goed vertegenwoordigt. Dit betekent een actieve inbreng in bestuurscommissies en bij het vertegenwoordigen van de Verpleegkundig Specialist binnen diverse gremia.

Daarnaast heeft ervaring geleerd dat een bestuurslid goed functioneert indien hij/zij:

  • op de hoogte is van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland;
  • daadkrachtig is en beslissingen kan en wil nemen binnen zijn of haar aandachtsgebied;
  • over sterke communicatieve vaardigheden beschikt;
  • representatief is;
  • in staat is overstijgend aan de eigen beroepssituatie te denken en strategisch te handelen.

Bestuursleden besteden gemiddeld vier uur per week aan afdelingswerkzaamheden.

Uiteraard ben je Verpleegkundig Specialist GGZ en lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergaderingen (1x per maand op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, afwisselend digitaal of in Utrecht op locatie), bij het jaarcongres en de jaarlijkse afdelingsvergadering aldaar en bij de jaarlijkse beleidsdagen van het bestuur.

 

Wat hebben wij te bieden?

Als bestuurslid bouw je zowel een nationaal als een internationaal netwerk op binnen de gezondheidszorg en vertegenwoordig je jouw beroepsgroep. Het bestuur biedt een zelfstandige, zeer stimulerende werk- en leeromgeving waarin je jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen. Je doet bestuurlijke ervaring op en de kans wordt geboden om bestuurlijke vaardigheden via V&VN VS uit te breiden. Er is vacatiegeld beschikbaar om ingezette uren te vergoeden. Vanzelfsprekend worden reiskosten vergoed.

Interesse?

Heb je altijd al een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Verpleegkundig Specialist? Wordt dan bestuurslid van V&VN VS! Stuur dan vóór ….. een motivatiebrief met CV naar [email protected]. Voor vragen kan je contact opnemen met Inge Rinzema, voorzitter V&VN VS via [email protected].

Het is tevens mogelijk om oriënterend contact op te nemen met één van de bestuursleden GGZ via [email protected].

Sluitingsdatum vacature 31 oktober 2022