> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Vacatures

> Alle berichten bekijken

VACATURE BESTUURSLID V&V Verpleegkundig Specilaisten: VS-GGZ en VS-AGZ

05 mei 2023

V&VN VS is de beroepsvereniging van Verpleegkundig Specialisten met meer dan 3600 leden. Het bestuur van V&VN VS richt zich op de positionering en (kwalitatieve) ontwikkeling en van Verpleegkundig Specialisten in Nederland. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. Met ingang van mei 2023 is er een vacature voor twee (aspirant)bestuursleden. Wij zoeken een bestuurslid met als aandachtsgebied geestelijke gezondheidszorg en een bestuurslid met aandachtsgebied algemene gezondheidszorg, bij voorkeur werkzaam in de medisch specialistische zorg.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling van verpleegkundig specialismen, ervaring en competenties.

Wat houdt het in?

Een bestuurslid van de afdeling is nauw betrokken bij het uitvoeren van de missie en visie van V&VN VS (zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan op het beveiligde gedeelte van de website). Er wordt een actieve inbreng verwacht bij het vertegenwoordigen van de beroepsgroep, de afdeling en het deelnemen aan diverse bestuurscommissies. Dit houdt onder meer in dat en dat je actief contact onderhoudt met betrokken netwerken vanuit jouw aandachtsgebied en met diverse stakeholders en daarbij actief participeert in vak-commissies.

Wat wordt er van je verwacht?

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij de belangen van het beroep op alle fronten goed vertegenwoordigt. Dit betekent een actieve inbreng in bestuurscommissies en bij het vertegenwoordigen van de verpleegkundig specialist.

Daarnaast heeft de ervaring geleerd dat een bestuurslid goed functioneert indien hij/zij:

  • op de hoogte is van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
  • daadkrachtig en proactief is en beslissingen kan en wil nemen binnen zijn of haar aandachtsgebied;
  • over sterke communicatieve vaardigheden beschikt;
  • representatief is;
  • in staat is overstijgend aan de eigen beroepssituatie te denken en handelen;
  • maandelijkse aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (woensdagavond van 18.30-20.30u);
  • aanwezigheid bij het jaarcongres en de algemene ledenvergadering aldaar;
  • aanwezigheid bij de jaarlijkse beleidsdagen;
  • uiteraard ben je Verpleegkundig Specialist en lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Bestuursleden besteden gemiddeld vier uur per week aan afdelingswerkzaamheden.

Wat hebben wij te bieden?

Als bestuurslid heb je de unieke kans om een netwerk op te bouwen binnen de gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast sta je vooraan bij belangrijke bestuurlijke en beleidsmatige beslissingen die ons beroep betreffen, onder andere in hoe deze gepositioneerd wordt. Het bestuur biedt een stimulerende werk- en leeromgeving. Je doet bestuurlijke ervaring op en er wordt de kans geboden om diverse overige vaardigheden uit te breiden. Er is vacatiegeld beschikbaar. Vanzelfsprekend worden reiskosten vergoed.


Interesse?

Heb je interesse bij te dragen aan de positionering en (kwalitatieve) ontwikkeling van de Verpleegkundig Specialist als bestuurslid van V&VN VS? Stuur dan vóór 1 juni 2023 een motivatiebrief met CV naar [email protected]. Bij vragen kunt u contact opnemen met Agnes Offenberg, beleidsadviseur V&VN VS, [email protected]