> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Filter op jaar
Filter op categorie

Nieuwsbrief V&VN VS winter 2011/2012

27 februari 2012
De eerste nieuwsbrief V&VN VS van 2012 staat online, bekijk hem hier
> lees verder

Aankondiging tweedaags congres VENVNVS

20 februari 2012
We zijn inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijks congres van de VenVNVS. Dit jaar zal het een tweedaags congres zijn. Reserveer alvast de volgende data: 11 en 12 okt. 2012, ook nu weer in Papendal Arnhem. Daarnaast roepen wij jullie op om abstracts in te leveren. De deadline hiervoor is 15 maart. […]
> lees verder

Extra opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten

20 februari 2012
Er komen honderden extra opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten en voor artsen, medisch specialisten en physician assistants bij. De ministerraad heeft hiermee (link naar http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/02/17/ruim-baan-voor-honderden-extra-medische-studenten.html) ingestemd op voorstel van minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Zijlstra (OCW). Het kabinet wil door meer opleidingsplaatsen de toenemende vraag naar zorg opvangen.   Verpleegkundig specialisten Het aantal plaatsen bij de […]
> lees verder

Nascholing farmacotherapie

10 februari 2012
Registratiecommissie VS stelt een deadline voor inschrijving in het VS register aan ‘oudopgeleiden’. Mogelijk zijn er nog kandidaten met een farmacotherapie-deficiëntie. Fontys Hogeschool biedt op korte termijn nog eenmaal de nascholing farmacotherapie aan voor MANP-ers (en eventueel anders opgeleiden). De scholing omvat 4,5 dag en en vindt plaats op 2 maart, 16 maart, 30 maart […]
> lees verder

NZa past advies taakherschikking aan

10 februari 2012
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar advies over taakherschikking in ziekenhuizen en GGZ-instellingen op twee punten aangepast. In het advies, dat de NZa in december uitbracht, constateert zij dat bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen taken over kunnen nemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiële belemmeringen wordt weggenomen. De NZa maakte in haar eerdere advies onderscheid tussen […]
> lees verder