> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Filter op jaar
Filter op categorie

Capaciteitsplan 2024 -2027 voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS-AGZ).

16 januari 2023
Het Capaciteitsorgaan heeft voor 2024-2027 een nieuwe raming gemaakt voor de benodigde VS en PA. Dit plan en de bijbehorende instroomadviezen zijn inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan en aangeboden aan het ministerie van VWS en het ministerie van OCW.Het Capaciteitsplan voor de PA’s en VS’en-AGZ bevat adviezen aan het ministerie van […]
> lees verder

Films over de VS GGZ als regiebehandelaar als vervolg en ondersteuning op de factsheet GGZ als regiebehandelaar

16 januari 2023
Aanleiding Sinds januari 2017 mogen VS GGZ, net als psychiaters en GZ-psychologen, regiebehandelaar zijn. Hierover is bericht op de website van de VenVN VS en zorgmasters gepubliceerd. Regiebehandelaar betekent dat de integrale verantwoordelijkheid mogen dragen over het zorgproces van een cliënt. Deze nieuwe rol is bekrachtigd in het Model Kwaliteitsstatuut, dat door elke ggz-instelling vertaald […]
> lees verder

Nog altijd weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants in eerstelijnszorg

14 januari 2023
Artikel/ auteur: 11 JANUARI 2023 SUZANNE BREMMERS ; Suzanne Bremmers, Auteur bij Zorgvisie Gebrek aan opleidingscapaciteit, financieringsproblemen en onbekendheid bemoeilijken de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de wijk en de huisartsenpraktijk. Dit terwijl het Integraal Zorgakkoord juist inzet op deze nieuwe beroepsgroepen, ook omdat zij het mogelijk maken dat ouderen langer thuis kunnen […]
> lees verder

De helft van de volwassen medicijngebruikers slikt een medicijn met invloed op de rijvaardigheid.

10 januari 2023
De afgelopen 12 maanden kregen 5,4 miljoen volwassen Nederlanders één of meer medicijnen met invloed op de rijvaardigheid. Daarbij gaat het vaak om middelen met veel invloed op de rijvaardigheid, waarbij de patiënt tijdelijk of helemaal niet mag rijden. Uit navraag bij medicijngebruikers blijkt dat dat een deel van deze patiënten toch rijdt, bijvoorbeeld uit […]
> lees verder

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

10 januari 2023
Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2023 een verpleegkundig specialist (VS) of physicianassistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiëletegemoetkoming in de opleidingskosten.Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op onze website. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari […]
> lees verder