Netwerken

Onder een netwerk verstaat V&VN VS een groep verpleegkundig specialisten van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich die op basis van hun opleidingsachtergrond of werksituatie met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen. Binnen een netwerk wordt deskundigheid en ervaring uitgewisseld en naar buiten gebracht. Het … Meer lezen over Netwerken