> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Webmaster V&VN Verpleegkundig Specialisten

Gezocht: Verpleegkundig specialisten voor deelname aan onderzoek over het besluitvormingsproces bij medicatie voorschrijven

29 februari 2024
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoek dat zich richt op de complexe factoren die een rol spelen bij het voorschrijven van medicatie. Ons doel is om meer inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces van verschillende voorschrijvers. Gezien de belangrijke rol die de verpleegkundig specialist heeft bij het voorschrijven, willen we […]
> lees verder

FK start grootschalig gebruikersonderzoek onder verpleegkundig specialisten en artsen

09 februari 2024
Persbericht Zorginstituut Nederland, 26 januari 2024 Vanaf 8 februari a.s start een gebruikersonderzoek gericht op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Het FK heeft als primair doel het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen. Hieronder verstaan we farmacotherapie die medisch optimaal is en economisch voordelig.De website, die jaarlijks meer […]
> lees verder

Inspectie deelt boetes uit vanwege bijverdiensten zorgverleners, o.a. aan verpleegkundig specialisten.

15 januari 2024
Ondanks dat de gedragscode medische hulpmiddelen al enige tijd bestaat, wordt deze nog altijd vaak niet goed nageleefd. Sinds januari 2024 staat ook de verpleegkundig specialist specifiek in deze gedragscode genoemd! Recent zijn verpleegkundig specialisten door door de inspectie (IGJ) gewaarschuwd, dan wel beboet, voor het niet naleven van deze gedragscode. In een artikel op […]
> lees verder

Deelname V&VNVS aan update technical brief van de WHO: “ Strenghtening the nursing and midwifery workforce to improve health outcomes”

12 januari 2024
Internationaal gezien is er veel belangstelling voor de positie van zelfstandig bevoegd regiebehandelaar, die wij als verpleegkundig specialist hebben in de Nederlandse gezondheidszorg.  V&VNVS werkte mee aan de technical brief van de WHO: “ Strenghtening the nursing and midwifery workforce to improve health outcomes” , waarin de Nederlandse situatie mbt verpleegkundig specialisten word beschreven in […]
> lees verder

Vacature zetel in het capaciteitsorgaan

08 januari 2024
Beste leden van V&VN VS, Graag brengen we jullie op de hoogte van een mooie kans om een zetel in de kamer bij het capaciteitsorgaan te vervullen. In verband met het aflopen van een termijn van een collega is een zetel voor een Verpleegkundig Specialist AGZ vacant gekomen. Bijgevoegd het competentieprofiel en een weergave van […]
> lees verder