> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

> Alle berichten bekijken

Werkconferentie: Van 60 naar 600 verpleegkundig specialisten in de JGZ. 8 juni, Utrecht.

08 juni 2023

 

De JGZ is continu in beweging. De maatschappelijke ontwikkelingen (zoals gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid) en de toenemende verwachtingen van de samenleving vragen om inhoudelijke wendbaarheid van de JGZ-professional. De technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering, online dienstverlening en AI) bieden de JGZ-organisatie een mogelijkheid om de verbinding met jeugdigen en ouders beter, op maat, toegankelijker, efficiënter en/of effectiever tot stand te brengen. Flexibilisering van de arbeid(sovereenkomst) en toename van het zzp’er-schap vraagt om een goede, eerlijke en vertrouwde verbinding tussen werkgever en werknemer in de JGZ, om wederzijds commitment te versterken en te verduurzamen.

De demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) en daarmee gepaard gaande schaarste stellen ten slotte de JGZ-organisaties voor de uitdaging de voor de maatschappij zo belangrijke kwaliteit en continuïteit van het JGZ-vakmanschap te borgen; nu en in de toekomst.

In dit krachtenveld zien we een nieuw type vakmanschap. Verpleegkundig specialist (VS) is geen novum in de JGZ en toch is het voor velen een ‘new kid on the block’.

  • Wat is het precies?
  • Welke plek zou het kunnen krijgen naast de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts/arts M+G?
  • Is dit type vakmanschap wel nodig en wenselijk in de JGZ? Zo ja, hoe borg je het in de JGZ-organisatie?
  • Hoe werk je gezamenlijk aan het (door)ontwikkelen van dit type JGZ-vakmanschap?

Iedereen voelt de urgentie en het belang om als JGZ-sector concreet aan de slag te gaan. Kortom, het is tijd om samen aan tafel te gaan en kennis, inzichten en ervaringen bij elkaar te brengen en met elkaar te delen. Het is tijd voor een JGZ-werkconferentie! Meld je vóór donderdag 25 mei aan.

Doel en resultaten van de werkconferentie
Het doel van deze werkconferentie is zowel het met elkaar delen van de beschikbare kennis, expertise en ervaring over de verpleegkundig specialist, als ook het gezamenlijk verzamelen van bouwstenen voor het ontwikkelen van een landelijke visie op het VS-vakmanschap in de JGZ.