> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

> Alle berichten bekijken

Moreel beraad en morele oordeelsvorming in de medische praktijk voor VS en PA, 6 April, G&I Nederland

06 april 2023

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn inhoudelijk grotendeels werkzaam binnen het medisch domein. Zij worden, net als artsen, in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met ethische vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke gezondheidsthema’s. Wetgeving, richtlijnen, beroepscode en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een verantwoord besluit waar ik mee verder kan? Deze nascholing biedt een praktisch instrument om lastige beslissingen uit de praktijk zorgvuldig te nemen en te kunnen verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s.

Deze scholing staat ook op de website medischescholing.nl vermeld, alwaar ook ingeschreven kan worden.

De scholing is voor 6 punten bij de VSR en NAPA geaccrediteerd