> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

> Alle berichten bekijken

Het Astma Spreekuur

16 mei 2018

Astma is een veel voorkomende aandoening die goed te behandelen lijkt. Toch is de ziektelast van deze aandoening hoog: de ziekte is vaak slechter gecontroleerd dan wij denken, longaanvallen leiden tot uitval op werk en school, en astma geeft een verminderde kwaliteit van leven.

Met een integrale benadering is de ziekte nauwkeuriger in kaart te brengen en individuele aanknopingspunten voor behandeling te identificeren. Tijdens het Astma Spreekuur krijgt u inzicht in een nieuw praktisch gestructureerd
algoritme. Voorts komen kwesties aan bod die de organisatie van de zorg betreffen.

Het Astma Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende specialismen te verbeteren en astma behandeling te structureren en te optimaliseren. Aan de hand van casuïstiek
wordt u interactief meegenomen in bovengenoemd algoritme. Daarnaast is er ruimte om uw eigen vragen met een panel van deskundigen te bespreken.

Kosten bedragen €35 incl. BTW. Accreditatie is aangevraagd bij het VSR.

Het Astma Spreekuur vindt plaats op zes avonden vanaf 22 maart 2018 op locaties in heel Nederland. Het spreekuur op 16 mei vindt plaats in Tilburg. Klik hier voor een volledig overzicht en aanvullende informatie over het programma.