> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

FK start grootschalig gebruikersonderzoek onder verpleegkundig specialisten en artsen

09 februari 2024

Persbericht Zorginstituut Nederland, 26 januari 2024

Vanaf 8 februari a.s start een gebruikersonderzoek gericht op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK).

Het FK heeft als primair doel het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen. Hieronder verstaan we farmacotherapie die medisch optimaal is en economisch voordelig.
De website, die jaarlijks meer dan 32 miljoen bezoeken ontvangt, biedt praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie die onmisbaar is voor (aspirant) artsen en verpleegkundig specialisten.

Verbeteringen door inbreng van gebruikers

De afgelopen jaren heeft het FK significante verbeteringen doorgevoerd, grotendeels dankzij waardevolle input van gebruikers. Met dit nieuwe gebruikersonderzoek streeft het FK ernaar om zijn inhoud verder te optimaliseren.

Voor dit doel nodigen wij voorschrijvers van medicatie uit de eerste lijn (huisartsen) en tweede lijn (specialisten en verpleegkundig specialisten) van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek.

Gezien het grote aantal gebruikers en de intensiteit van het dagelijkse gebruik van het FK, is het van belang dat zoveel mogelijk voorschrijvers hun ervaringen delen. Daarmee kunnen we het FK verder afstemmen op de behoeften van de praktiserende medische professionals.

Deelnemen

Om deel te nemen aan het onderzoek, bezoek deze link [https://nl.surveymonkey.com/r/FK_2024].

Deelname is anoniem, de vragenlijst invullen duurt max 10 minuten.

 

Meer informatie

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een uitgave van Zorginstituut Nederland en een dagelijks instrument voor zorgprofessionals die medicatie voorschrijven.

—————————————————————————————–