> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Inspectie deelt boetes uit vanwege bijverdiensten zorgverleners, o.a. aan verpleegkundig specialisten.

15 januari 2024

Ondanks dat de gedragscode medische hulpmiddelen al enige tijd bestaat, wordt deze nog altijd vaak niet goed nageleefd. Sinds januari 2024 staat ook de verpleegkundig specialist specifiek in deze gedragscode genoemd!

Recent zijn verpleegkundig specialisten door door de inspectie (IGJ) gewaarschuwd, dan wel beboet, voor het niet naleven van deze gedragscode. In een artikel op de NOS website werd vrijdag 12 januari hierover bericht.

Reden voor het niet goed naleven van deze gedragscode is soms moedwillig, maar vaak de onbekendheid van de precieze inhoud en voorwaarden die binnen de gedragscode omschreven zijn.

Een van de voorwaarden voor bijverdiensten is dat het bestuur en management van desbetreffende instelling waar de verpleegkundig specialist werkzaam is, geïnformeerd moet zijn en goedkeuring moet geven. Tevens zijn er maximale tarieven die gehandhaafd moeten worden.

Voor meer informatie klik op de bovenstaande links of neem contact op met [email protected]