> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Artikel NTVG: De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant.

28 december 2023

Op 15 december is een artikel gepubliceerd in het NTVG over de succesvolle introductie van de VA en PA in de afgelopen decennia.

Auteurs zijn Geert T.W.J. van den Brink, Jeroen W.B. Peters en Herman G. Kreeftenberg.

In de samenvatting wordt gesteld dat de beroepen physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) zijn succesvol geïmplementeerd in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze professionals leveren kwalitatief goede zorg, dragen bij aan het verminderen van de werklast van artsen en zijn in de meeste gevallen kosteneffectief. Binnen de arbeidsmarkt zien we verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar PA’s en VS’en, zoals de behoefte van artsen aan een betere werk-privébalans en het tekort aan aniossen. De verwachting is dat de vraag naar deze professionals nog verder zal groeien door de veranderende arbeidsmarkt, toegenomen zorgvraag en de wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd…….

Het gehele artikel is te lezen op de website van het NTVG.