> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

UITNODIGING VOOR DE NETWERKEN VAN V&VNVS

25 september 2023

In het kader van zeggenschap, verpleegkundig leiderschap en gedragen beleid denkt het bestuur van V&VN VS na over hoe van de leden meer te betrekken en inspraak te hebben bij de missie, visie en strategie van onze beroepsvereniging. Het doel van V&VN VS is om zorg te dragen voor erkenning, positionering en voldoende en bekwame Verpleegkundig Specialisten. Een sterke beroepsgroep doet dat met elkaar. Het bestuur schrijft momenteel aan een visie op de netwerken, maar dat kunnen zij niet zonder de netwerken.

In het kader daarvan wordt voor de VS-Netwerken van venvnvs op 5 oktober een avond georganiseerd waarin we met elkaar stappen zetten naar een goede aanvulling op elkaar, zodat we elkaar versterken en ieders aandeel vanuit eigen kracht benut kan worden. Wat heb je van elkaar nodig om met jouw input goed voor het voetlicht te komen? We hebben Pauline van Dorssen uitgenodigd die ons deelgenoot maakt van de ins en outs op dit vlak. De netwerken kunnen de opgedane ervaringen ook weer meenemen naar hun netwerken. Zo ontstaat synergie en dat is mooi!

Van elk VS-Netwerk worden twee mensen uitgenodigd, is jouw netwerk al vertegenwoordigd? Jullie kunnen nog aanmelden (zie de link in de uitnodiging die naar alle VS-Netwerken verzonden is).

Ben je nog niet aangemeld bij een netwerk? Zie onderstaande links om je aan te melden, of mss is er nog geen netwerk voor jouw expertisegebied? Overweeg er dan 1 op te richten!

Zie ook de pagina op de website over netwerken:

Bijgaand de bestuurscolumn in het septembernummer van DVS over dit onderwerp.