> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuw capaciteitsplan 2024-2027

14 juni 2023

Dit rapport bevat het advies over het aantal instromers in de opleidingen tot Physician assistant (PA)
en Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (VS-AGZ), dat jaarlijks nodig is om in de
toekomst (2034) een evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken en te behouden. Dit advies is
opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, en in samenwerking met veldpartijen. Het
Capaciteitsorgaan beschrijft de ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen en de
totstandkoming van het advies in dit Capaciteitsplan