> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Richtlijn “Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen” geautoriseerd

09 maart 2023

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd. V&VN Verpleegkundig Specialisten, netwerk VS Neonatologie, V&VN Vrouw & Kind, V&VN Maatschappij & Gezondheid – vakgroep Jeugdverpleegkundigen, V&VN Consultatieve Psychiatrie, V&VN Vakcommissie GGZ, zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Zwangeren en ouders die zich door hun opleiding, inkomen, leefstijl, gezondheid, sociale- of
leefomstandigheden in een verhoogd kwetsbare situatie kunnen bevinden, hebben voor een
gunstige zwangerschapsuitkomst en een gezonde ontwikkeling en volledige ontplooiing van hun
kind vaak extra zorg en begeleiding nodig. De richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen’ bevat
handelingsaanbevelingen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en goede praktijkvoorbeelden, ten behoeve van de zorg voor deze kwetsbare doelgroep.
Einddoel van deze richtlijn is om de positie van zwangeren en ouders van kinderen tot 2 jaar in
een kwetsbare situatie te verbeteren, en risico’s voor het (ongeboren) kind te verminderen.

De richtlijn is op de website van de VenVN te lezen. Zie ook de verdere berichtgeving van de VenVN