> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Capaciteitsplan 2024 -2027 voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS-AGZ).

16 januari 2023

Het Capaciteitsorgaan heeft voor 2024-2027 een nieuwe raming gemaakt voor de benodigde VS en PA. Dit plan en de bijbehorende instroomadviezen zijn inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan en aangeboden aan het ministerie van VWS en het ministerie van OCW.
Het Capaciteitsplan voor de PA’s en VS’en-AGZ bevat adviezen aan het ministerie van VWS, het
ministerie van OCW en veldpartijen over het aantal benodigde instromers in de opleidingen om
een evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt. Geadviseerd wordt om in 2024 t/m 2027 jaarlijks
286 personen in te laten stromen in de opleidingen tot PA en 474 personen in de opleidingen tot
VS-AGZ. Bij opvolging van de adviezen worden er bij de huidige gesignaleerde trends voldoende
PA’s en VS’en-AGZ opgeleid om tekorten op de arbeidsmarkt in te lopen en in de toekomst te
voldoen aan de zorgvraag. Met name in de eerste lijn en in de sector Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg (VVT) zal de instroom in de opleidingen (zeer) sterk moet stijgen. In de medisch
specialistische zorg wordt het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren
ingelopen, waardoor de instroom kan worden afgebouwd.


Het advies voor de opleidingen tot VS-AGZ is exclusief de benodigde instroom in de opleidingen tot
VS-GGZ. Het advies over de benodigde instroom in de opleidingen tot VS-GGZ maakt onderdeel uit
van de Beroepen Geestelijke Gezondheid. Het voorkeursadvies voor de VS-GGZ betreft 248
instromers per jaar.


We vertrouwen er op dat we met dit Capaciteitsplan een bijdrage leveren aan het bereiken van een
evenwichtige arbeidsmarkt voor PA’s en VS’en-AGZ, waarmee geborgd wordt dat Nederland in de
toekomst beschikt over voldoende zorgprofessionals. Alle informatie over het advies en de
onderliggende ontwikkelingen is te vinden in het Capaciteitsplan op www.capaciteitsorgaan.nl.
Hier vindt u ook de Publieksversie van het Capaciteitsplan, de infographic PA, de infographic VSAGZ, de onderliggende onderzoeksrapporten en de adviezen voor geneeskundig/medisch
specialisten en andere zorgprofessionals.

Het gehele rapport kunt U ook via deze link lezen