> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Gezocht: verpleegkundig specialisten werkzaam in huisartsenzorg voor deelname aan onderzoek accepteerbaarheid van twee eHealth applicaties voor VS-en/PA’s

30 november 2022

Beste verpleegkundig specialist/physician assistant,

Acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties zijn een van de meest voorkomende redenen voor huisartsbezoeken bij kinderen. Het lichaam kan deze milde infecties bijna altijd zelf oplossen en antibiotica is meestal niet nodig. Adequaat koortsmanagement en natuurlijke middelen kunnen het lichaam van het kind helpen de infectie te bestrijden en symptomen te verminderen. 

Hogeschool Leiden (i.s.m. het Amsterdam UMC) onderzoekt in het kader van een promotieonderzoek twee apps die hierbij kunnen ondersteunen: een natuurlijke middelenapp en een koortsapp. De natuurlijke middelenapp betreft een digitale keuzehulp voor apothekers, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en ouders, die handvatten biedt voor het kiezen van een effectief en veilig natuurlijk middel voor een specifiek type bovenste luchtweginfectie. De koortsapp biedt bewezen effectieve ondersteuning d.m.v. fasegerichte zelfmanagement voor ouders van kinderen met koorts.

Met deze vragenlijst onderzoeken we de accepteerbaarheid van deze twee apps onder verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg. Hiermee zoeken we een antwoord op de vraag of zij als regiebehandelaar/voorschrijver deze apps zouden inzetten/adviseren bij kinderen met acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties. De vragenlijst is geheel anoniem en voldoet aan alle eisen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en valt niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO). De verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en daarna vernietigd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 9 minuten.

Wanneer deze apps in de toekomst kunnen worden ingezet in de praktijk, kan dit bijdragen aan eigen regie van ouders, vermindering van (onjuist) antibioticagebruik en een lagere druk op de huisartsenzorg.

Alvast heel hartelijk dank voor uw tijd!

Drs. Eefje Belt-van Zoen, MSc
Onderzoeker/promovendus 
Hogeschool Leiden & Amsterdam UMC