> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Alumni onderzoek MaNP en MPA gepubliceerd. Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de actuele arbeidsmarktkenmerken van Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten Algemene gezondheidszorg (VS’en-AGZ).

19 augustus 2022

Onderzoeksbureau Regioplan heeft eind 2021 een digitale enquête afgenomen onder alumni van de MPA- en MANP-opleidingen aan de hogescholen. Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de actuele arbeidsmarktkenmerken van Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten Algemene gezondheidszorg (VS’en-AGZ). PA’s en VS’en-AGZ beantwoordden vragen over hun loopbaanpaden, taken en werkzaamheden, patiëntkenmerken en de door hen ervaren balans op de arbeidsmarkt. Het onderzoek vormt één van de bronnen van de ramingen die eind 2022 worden aangeboden aan het ministerie van VWS en veldpartijen.

Inmiddels zijn de onderzoeksrapporten van dit onderzoek en het werkgeversonderzoek van NIVEL beschikbaar op de website van het Capaciteitsorgaan. Deze onderzoeken vormen enkele van de bronnen voor de ramingen van de benodigde opleidingscapaciteit voor de opleidingen tot PA en VS-AGZ die het Capaciteitsorgaan eind 2022 uitbrengt.

Het alumnionderzoek geeft een beeld van de arbeidsmarktkenmerken van PA’s en VS’en-AGZ. Alumni van de opleidingen beantwoordden hiervoor vragen over hun loopbaanpaden, taken en werkzaamheden, patiëntkenmerken en de door hen ervaren balans op de arbeidsmarkt.

Het werkgeversonderzoek biedt zicht op de huidige, gewenste en verwachte inzet van medisch/geneeskundig specialisten, PA’s, VS’en en overige aanverwante/ondersteunende beroepen binnen zorginstellingen. Bevraagde sectoren zijn: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg (dag- en ANW-zorg), verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en ambulancezorg.