> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Lef! Podcast kanaal VenVN VS: Richtlijn palliatieve niet geauthoriseerd,en nu?

13 juli 2022


Richtlijn palliatieve sedatie niet geautoriseerd, en nu?

V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft een podcastkanaal: #Lef! “Over de #daadkracht en #deskundigheid van de  #verpleegkundigspecialist in de Nederlandse Gezondheidszorg

De eerste aflevering met als titel “Richtlijn Palliatieve Sedatie niet geautoriseerd, en nu?” is hier te beluisteren (link).  In de Podcast gaat host Andrea van den Dool  in gesprek met Inge Rinzema, voorzitter V&VNVS, Jonneke Naber, jurist bij VenVN en Ciska Zerstege, verpleegkundig specialist palliatieve zorg over het niet autoriseren van deze richtlijn. 

V&VN gaat een leidraad ontwikkelen over het stellen van de indicatie voor #palliatievesedatie door verpleegkundig specialisten. Deze leidraad is nodig om verpleegkundig specialisten duidelijkheid te bieden en goede patiëntenzorg te waarborgen. De leidraad is voor verpleegkundig specialisten een aanvulling op de gepubliceerde multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie. De herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie bevat zorgvuldig geformuleerde handvatten die nodig zijn voor de uitvoering van palliatieve sedatie. V&VN, betrokken bij het opstellen van de richtlijn, staat achter deze onderdelen. Toch hebben zij de richtlijn niet geautoriseerd, omdat ze op één belangrijk punt fundamentele bezwaren hebben: de formulering van de verantwoordelijkheid voor het stellen van de indicatie voor palliatieve sedatie.

Volgens de Richtlijn Palliatieve Sedatie mag alleen een arts de indicatie voor palliatieve sedatie stellen, terwijl dit in de praktijk ook door verpleegkundig specialisten gebeurt. Die praktijk is er niet voor niets: de betreffende verpleegkundig specialisten staan dichtbij de patiënt, zijn bekwaam en – op basis van het wettelijke kader taakherschikking – bevoegd. Zij zijn geschikt om zowel de fysieke als de psychosociale en existentiële klachten te beoordelen die aan de orde zijn bij terminale patiënten. Zij stellen dan ook op zorgvuldige wijze de indicatie voor palliatieve sedatie, in goed overleg met de patiënt, naasten, andere zorgverleners en de zorginstelling.

Deze podcast gaat over de onwenselijke situatie die op de werkvloer ontstaan is. De onduidelijkheid over indicatiestelling stelt de VS voor een akelig dilemma, het verstoort de behandeling en daarmee de kwaliteit van sterven en ook het rouwproces nadien. Waarom zag V&VN de noodzaak van niet-autoriseren? Welke impact heeft dit op de werkvloer? En wat kun jij als VS nu doen in je dagelijkse praktijk als je te maken hebt met palliatieve sedatie?
Kijk voor meer informatie op V&VN komt met leidraad indicatiestelling palliatieve sedatie voor verpleegkundig specialisten | V&VN VS (venvnvs.nl)