> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Laatste nascholingen Hogeschool Utrecht in het kader van de over gang naar specialisme AGZ

09 mei 2022

Foto’s zijn met toestemming deelnemers gepubliceerd

Eind 2017 werd de nieuwe indeling van de verpleegkundig specialismen gepresenteerd. Het plan was om de vier somatische specialismen samen te voegen tot één specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ). Hierdoor blijven er twee specialismen over: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Voor de specialismen chronische en preventieve zorg betekende dit een uitbreiding van de bevoegdheden voor wat betreft de voorbehouden handelingen. Vanuit wetgevend perspectief werd daarom een overgangsregeling, bestaande uit een verplichte scholing voorbehouden handelingen, vereist voor deze specialismen.

Vandaag, 9 mei, werden de laatste bijscholingen gegeven in het kader van deze overgang. Deze overgang heeft in totaal 3 jaar in beslag genomen.

De Hogeshool Utrecht, met organisatie van Ilse van Haren en Riet van dommelen, heeft deze nascholingen verzorgd.

Het RSV heeft voor deze overgang een speciale folder ontwikkeld, waarin alle voorwaarden beschreven staan.