> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

#wijzijn, congres VenVN VS 2022 PARALLELSESSIES: DEADLINE VERLENGD NAAR 15 MAART

24 februari 2022

Parallelsessie door de verschillende netwerken
Jaarcongres V&VN VS 2022
Beste collega,
Hartelijk dank voor het willen bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en kunde van verpleegkundig
specialisten bij het jaarcongres.
Om de inhoud van het aanbod goed te kunnen beoordelen en om accreditatie aan te kunnen vragen
heeft de congrescommissie inzicht nodig in de opzet van de parallelsessie die door jouw netwerk
wordt ingevuld.
De parallelsessies zijn in het programma opgenomen als blokken van 45 minuten. Daarin kan een
workshop gegeven worden die meer uitnodigt voor interactie of een presentatie die meer gericht
kan zijn op het overbrengen van kennis. De sessie moet ook passen in het hybride concept, met
andere woorden aanspreekbaar zijn voor zowel live deelnemers als de deelnemers die thuis
meekijken. Zoals jullie gezien hebben is het thema dit jaar #WIJZIJN Deskundig – Verbinders –
Duurzaam – Nieuwsgierig. De parallelsessies zullen onder een van deze thema’s worden benoemd.
Geef bij het aanmelden van je sessie aan bij welk van de kernwoorden je de sessie vindt passen.
Om de kwaliteit van het congres goed te bewaken en om accreditatie aan te kunnen vragen willen
we graag van elk netwerk dat een invulling geeft aan de parallelsessies een opzet van de inhoud
ontvangen.
We houden daarbij de criteria aan die gelden voor het aanvragen van accreditatie voor het
VS-register:
● De scholing is aantoonbaar specifiek of mede bestemd voor verpleegkundig specialisten.
● Het niveau van de scholing is toegesneden op het beroepsniveau van verpleegkundig
specialisten, zoals tot uitdrukking komt in het beroepsprofiel.
● De leerdoelen en onderwerpen van de scholing zijn helder weergegeven.
● Er worden 10 leervragen aangeleverd voor de accreditatie van de online sessies, waarvan de
antwoorden aan de orde komen in de sessie.
De scholing wordt gegeven door competente docenten/sprekers en/of ontwikkelaars. Zij voldoen aan
ten minste één van de volgende criteria:
● Relevante praktijkervaring
● Aantoonbaar werkzaam of betrokken bij de beroepsgroep
● Onderwijservaring

Voor meer informatie over de criteria van scholing en toekennen van accreditatie zie deze link

Graag ontvangen we vóór 15 maart van jullie een opzet van de invulling van de parallelsessie ter
beoordeling door de congrescommissie met daarin:
● Naam netwerk
● Naam en functie spreker
● Titel sessie
● Link met het thema (#WIJ ZIJN verbinders, duurzaam en nieuwsgierig)
● Leerdoel sessie
● Opzet van de sessie
Gebruik hiervoor het bijgeleverde document.
In dit document kan je ook aangeven op welke dag je bij voorkeur wordt ingedeeld. Hier zal de
congrescommissie zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. We streven naar een
gelijkwaardige verdeling van zowel AGZ, GGZ als gecombineerde thema’s.
De sprekersvergoeding bedraagt
● 175 euro voor een presentatie (+- 45 minuten) inclusief reiskostenvergoeding van 0,19 cent/km
(éénmalig). Deze sprekersvergoeding is per sessie, dus onafhankelijk van het aantal sprekers
● Gratis toegang tot congres op dag van presentatie voor één persoon
Daarnaast is het uiteraard een activiteit die je voor ODA punten kunt opvoeren in je portfolio.
We zien uit naar de invulling die jullie gaan geven,


Namens de congrescommissie,
Pascalle Billekens,
voorzitter commissie netwerken en richtlijnen V&VN VS
Bart Huybrechts,
voorzitter congrescommissie V&VN VS