> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Factsheet VS Maatschappij en Gezondheid ter profilering van het beroep in het werkveld

16 december 2021

Op het landelijk netwerkoverleg VS M&G (Maatschappij en Gezondheid) van  okt. jl is onze factsheet unaniem aangenomen als definitieve versie. Doel van deze factsheet is om onze samenwerkingspartners nog beter te informeren over de mogelijkheden van de nieuwe functie binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). We wilden deze eerst formaliseren binnen de eigen beroepsgroep en vervolgens het kennisinstituut Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) op de hoogte brengen. Graag  willen wij op korte termijn met hen in gesprek om deze factsheet  nader toe lichten en de mogelijkheden voor verdere verspreiding af stemmen. De informatie in deze factsheet is vooral bedoeld voor jeugdartsen,  jeugdverpleegkundigen en management. Daarnaast is deze relevant voor externe partners zoals kinderartsen, specialisten en jeugdprofessionals in de nulde, eerste en tweede lijn. De werkzaamheden van de VS binnen de JGZ en de mogelijkheden tot opleiden zijn nog steeds onvoldoende bekend, waardoor de effectiviteit en kwaliteit van zorg tekort wordt gedaan.

Het landelijk netwerk VS M&G heeft vanaf haar start een nauwe samenwerking vooral in het bijzonder met de vakgroep Jeugd van de afdeling V&VN M&G, waarmee kennis van de potentie van de VS  binnen deze tak van de gezondheidszorg iedergeval al verder uitgedragen wordt.

Contact met het netwerk VS M&G: Ingrid Brokx, MSc. Verpleegkundig specialist, Jeugdgezondheidszorg : [email protected]