> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

peiling VS over palliatieve zorg/sedatie

23 november 2021

Beste collega Verpleegkundig Specialisten ,


Zoals een aantal van jullie mogelijk zullen weten is V&VNVS, samen met V&VN betrokken bij de herziening van de richtlijn “Palliatieve Sedatie” Het herzien van deze richtlijn is een langdurig traject van ruim een jaar gebleken, waarbij het bestuur van V&VNVS, gesteund door het bestuur van V&VN, in gesprek is geweest met de richtlijncommissie. Dit gesprek ging over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist in het gehele behandelproces van palliatieve sedatie; van indicatiestelling tot uitvoering en nazorg. Helaas zijn we ondanks het veelvuldige (bestuurlijke) overleg niet tot consensus gekomen.  In de herziene versie van de (concept) richtlijn Palliatieve Sedatie is opgenomen dat de indicatiestelling bij palliatieve sedatie een dusdanig medisch complexe handeling is, dat de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling moet liggen bij een medisch specialist. Hetgeen betekent dat een Verpleegkundig Specialist* volgens de nieuwe richtlijn hiertoe niet bevoegd is. Als V&VNVS en V&VN zijn wij het met deze stelling niet eens. We vinden dat de richtlijn hiermee onvoldoende recht doet aan de juridische bevoegdheden van de Verpleegkundig Specialist* en vinden dat deze zin uit de richtlijn gehaald moet worden. Als dit niet gebeurd, is V&VN voornemens de richtlijn niet te autoriseren. Uiteraard is het voornemen tot niet autoriseren niet een gemakkelijke geweest.  Het is vanaf het begin af onze insteek geweest om een multidisciplinaire richtlijn Palliatieve Sedatie op te leveren, die de patiënt en zijn naasten kwaliteit van zorg biedt en recht doet aan de bevoegdheden en de staande praktijk van de Verpleegkundig Specialist*
Om ons bezwaar kracht bij te zetten èn om een meer cijfermatig inzicht te krijgen in de staande praktijk van de Verpleegkundig Specialist bij palliatieve zorg/sedatie, willen vragen we jullie vragen om bijgevoegde peiling in te vullen. De peiling is gestuurd naar de leden van de netwerken VS VPH, VS eerste lijn, VS Oncologie, VS Verstandelijk Gehandicaptenzorg, VS in thuiszorg, VS geriatrie en de VS in palliatieve zorg. Ben jij als Verpleegkundig Specialist* geen lid van een van deze netwerken, maar heb je in je werk wel te maken met palliatieve zorg/sedatie? Schroom dan niet de peiling in te vullen.  Heb je in je werk niet te maken met palliatieve zorg/sedatie, dan is deze peiling niet voor jou bedoeld. 
Via deze link is de peiling in te vullen: 
https://forms.office.com/r/TDAApeWKrk

Bij deze de vraag om deze peiling uiterlijk voor zondag 5-12 as in te vullen.  Uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de uitslag en het vervolg mbt de herziening van de richtlijn Palliatieve Sedatie. Mocht V&VN inderdaad niet overgaan tot autorisatie van deze richtlijn, volgt er daarna informatie over wat dit betekent voor de werkpraktijk van de Verpleegkundig Specialist* 
Heb je vragen over bovenstaande, dan hoor ik je graag!


* (Een Verpleegkundig Specialist werkzaam in een expertisegebied waar palliatieve zorg/sedatie dusdanig veel voorkomt dat hij/zij zich op dit gebied bekwaam voelt)