> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Promotie Patricia Mann- Poll

29 oktober 2021

Vandaag heeft Patricia haar promotie met succes verdedigd. Haar promotieboek getiteld “Deep change in mental healthcare, an illusion?” betreft een aantal studies over het afschaffen van separatie als middel binnen de GGZ.

Separatie ofwel een patiënt plaatsen in een isoleercel is een traumatische ingreep zowel voor de patiënt als ook voor de medewerker. Het afschaffen van separatie als middel binnen een behandeltraject behoeft een ” Deep change” waarbij op diverse niveaus een aanpassing in beleid gemaakt moet worden. Echter ook cultuur van de instelling, samenwerking binnen een team en logistieke factoren spelen een rol. In haar proefschrift beschrijft Patricia op welke wijze deep change nodig is om een reductie in het aantal separaties te bewerkstelligen.