> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Inschaling FWG voor Verpleegkundig Specialisten wordt herzien.

29 oktober 2021

Het beroep Verpleegkundig Specialist bestaat in Nederland nu ruim 20 jaar en in die tijd zijn belangrijke stappen gezet op gebied van taakherschikking en positionering & profilering van het beroep van Verpleegkundig Specialist. De Regeling zelfstandige bevoegdheid Verpleegkundig Specialisten die vanaf 1 september 2018 geldt regelt de juridische kaders. Het beroep Verpleegkundig Specialist ontwikkelt zich, maar ook het zorglandschap staat niet stil in haar ontwikkeling. Herijking van de functiewaardering past daarin mede.

In de afgelopen periode hebben zich binnen vrijwel alle ziekenhuizen Verpleegkundig Specialisten zich georganiseerd binnen een netwerk of vereniging. Veelal in nauwe samenwerking met de Physician Assistant en in overleg met de Verpleegkundige Adviesraad. Daarmee heeft de VS zich hoorbaar kunnen maken bij het hoger management/ bestuur van de desbetreffende instelling. De VS hebben aan kunnen tonen dat op basis van hun werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden een andere functiewaardering past. Dit in het kader van taakherschikking en het belang van een efficiëntere, maar kwalitatief goede zorg.

Recent hebben weer een aantal instellingen besloten het beroep van verpleegkundig specialist in FWG schaal 65 in te schalen. Voorbeelden zijn het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Daarnaast zijn ook andere instellingen bezig om de inschaling opnieuw onder de loep te nemen. De uitkomsten hiervan worden met interesse gevolgd.