> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek naar de benodigde opleidingscapaciteit voor Verpleegkundig Specialisten

14 oktober 2021

In steeds meer organisaties zijn Verpleegkundig Specialisten werkzaam. Vanwege het toenemende belang van de beroepsgroep wil het ministerie van VWS graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de MANP-opleiding. Zodat er nu voldoende Verpleegkundig Specialisten worden opgeleid om ook in de toekomst te voldoen aan de zorgvraag.Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, in samenwerking met onder andere Verpleegkundig Specialisten, hogescholen, praktijkopleidingsinstellingen en zorgverzekeraars. Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder de alumni van de opleidingen tot VS. Hiermee worden de beroepsgroep en de loopbanen van Verpleegkundig Specialisten in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan.

Voor het onderzoek worden alumni van alle Nederlandse opleidingen tot Verpleegkundig Specialist per e-mail benaderd met de vraag om een enquête in te vullen. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als Verpleegkundig Specialist worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek!

Mocht je geen uitnodiging per mail hebben ontvangen maar je hebt wel het diploma Verpleegkundig Specialist behaald aan een Nederlandse opleiding, dan kun je via onderstaande link alsnog meedoen aan het onderzoek: https://regioplan.survalyzer.eu/xyaxpvqmju?l=nl

Meedoen kan t/m 30 november. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen bijdragen aan deze enquête en daarmee aan het advies aan de minister. We hopen op een hoge respons.