> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Jaarverslag V&VN VS

28 september 2021

Geachte leden,

Het verslag van de activiteiten van het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) over de periode november 2020 tot september 2021 is op de website van V&VN VS gepubliceerd. Wanneer u lid bent van de afdeling, kunt u het jaarverslag via deze link inzien.

We hebben opnieuw een jaar achter de rug waarin er veel van ons aller inzet en flexibiliteit werd gevraagd. Uiteraard heeft dit te maken met de COVID-19 pandemie; de drukte die het op de werkplek met zich meebracht, de beschermingsmaatregelen, de moeilijkheden om aan de behoeften van patiënten en naastbetrokkenen te voldoen, het online werken en het zo min mogelijk fysiek ontmoeten van elkaar.

Wij zijn er trots op dat er diverse onderwerpen via webinars en podcasts worden uitgelicht; een fijne en makkelijke manier om breed geïnformeerd te blijven.

Trots is tevens het thema van het hybride jaarcongres dat op 7 en 8 oktober 2021 plaatsvindt. We hopen u dan in levende lijve, of digitaal te ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur V&VN VS