> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vacature Beleidsmedewerker V&VN VS (16 uur)

15 juli 2021

Het beroep van verpleegkundig specialist is een beroep dat zich ontwikkelt in een stroomversnelling. De bekendheid van de verpleegkundig specialist in de gezondheidszorg wordt steeds groter en het pionieren wordt steeds meer bestendigen en verankeren. Wij zoeken een beleidsmedewerker, die binnen die uitdaging wil opereren om het beroep en de vereniging verder te ontwikkelen.

1. Organisatie

Functieprofiel

V&VN Verpleegkundig Specialisten zoekt een ambitieuze, innovatieve, zelfstandig werkende en verbindende beleidsmedewerker die gevoel heeft voor politiek handelen en inzicht heeft in het functioneren van de gezondheidszorg. De beleidsmedewerker ondersteunt de afdeling V&VN VS in het beantwoorden van de verschillende vraagstukken binnen en buiten de vereniging, voor verpleegkundig specialisten AGZ én verpleegkundig specialisten GGZ.

De Beleidsmedewerker valt hiërarchisch onder het dagelijks bestuur van V&VN VS en wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter in samenspraak met het algemeen bestuur en de voorzitter(s) van de netwerken van V&VN VS.

2. Doel van de functie

Het doel van de functie is het ondersteunen en adviseren van het algemeen bestuur, de commissies en de besturen van de netwerken bij hun werkzaamheden.

3. Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteunen en adviseren van het algemeen bestuur en de netwerken op beleidsmatig en uitvoerend terrein;
 • Voorbereiden en uitwerken van beleidsdocumenten;
 • Voorbereiden van adviezen, notities, (onderzoeks)rapporten en plannen van aanpak en uitwerken van voorstellen);
 • Aangaan van gesprekken met relevante partijen om de beleidsvoornemens gestalte te geven;
 • Voorbereiden van het bestuur op het nemen van bestuurlijke besluiten;
 • Volgen van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het mede vertalen van deze ontwikkelingen ten behoeve van V&VN VS;
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met wetenschappelijke verenigingen, diverse instantie en ministeries;
 • Ondersteunen van projectleiders (of vrijwilligers) bij het voorbereiden en uitvoeren van een project of het zelfstandig leiden van een project;
 • Bewaken van de voortgang van afgesproken activiteiten.
 • Uitvoeren van administratieve taken zoals dossiervoering, correspondentie e.d.
 • Bijhouden van de website en social media;
 • Schrijven van nieuwsbrieven;
 • Verzorgen van communicatie naar het algemeen bestuur over relevante ontwikkelingen en kansen binnen en buiten V&VN VS;
 • Het verder versterken van verbinding met andere afdelingen en onderdelen van V&VN;
 • Mede organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

Contactpatroon

Je stemt de werkzaamheden af met het algemeen bestuur, de commissievoorzitters en de voorzitters van de netwerken van V&VN VS. Je legt en onderhoudt individuele contacten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals contacten met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, brancheverenigingen, NZA, V&VN en andere stakeholders.

Kennis en ervaring

Je bent een stevige en allround inzetbare beleidsmedewerker met een WO-opleiding, bijvoorbeeld gericht op beleid en management in gezondheidszorg. Je hebt goede kennis van en affiniteit met het beroep Verpleegkundig Specialist en hebt kennis van en ervaring met het werken met verenigingen.  

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie voor 16 uur per week, in een ambitieuze beroepsvereniging. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van schaal 60-65.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Inge Rinzema, vice-voorzitter V&VN VS, [email protected]

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor 15 september 2021 naar [email protected]