> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Beroepsvisitatie wordt een nieuw middel om de positionering en kwaliteit van het vak van verpleegkundig specialist te verbeteren. Het bestuur vraagt uw reactie op dit onderwerp!

04 juni 2021

Geachte collega’s,

Graag praten we jullie bij over één van de zaken waar het bestuur mee bezig is voor de verdere ontwikkeling en positionering van ons  beroep. De wens van verpleegkundigen zich verder te ontwikkelen kwam samen met een druk op de medische arbeidsmarkt en het zorgbudget heeft geleid tot taakherschikking.

Uit onderzoek van Kouwen et al. (2016) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat de verpleegkundig specialist en physician assistant op alle facetten van de ‘driehoek van taakherschikking’ een hoge meerwaarde scoort (gemiddelde 8).  Deze facetten zijn patiëntervaring, kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Een aanbeveling uit dit rapport is om afspraken te maken met de VS/PA over de inzet, financiële dekking en positionering.

Beroepsvisitatie kan inzicht bieden welke afspraken nodig zijn en hoe de beroepsvereniging hierin een goede rol kan spelen. In de periode 2019 – 2020 is in opdracht van het bestuur van  V&VN VS door bureau Bosman & Vos een verkenning uitgevoerd naar de wensen en mogelijkheden van beroepsvisitatie door verpleegkundig specialisten. Uit deze verkenning kwam naar voren dat beroepsvisitaties bij kunnen dragen aan onder andere het stimuleren van een leven lang leren, verbeteren van de positie van de verpleegkundig specialist en het bewaken van de kwaliteit. Beroepsvisitaties zijn een nieuw instrument om  onze kwaliteit en professionaliteit van onze werkzaamheden te bewaken en verbeteren.

Momenteel zijn we op het punt aangekomen dat er wordt gekeken naar de verschillende doelen van beroepsvisitatie. Wat is  daarvoor nodig en vooral sluit het aan bij de behoefte van de verpleegkundig specialisten Er is een groep verpleegkundig specialisten betrokken om dit proces van beroepsvisitaties vorm te geven.  . Daarnaast vragen we ook verschillende stakeholders om op de inhoud van de plannen te reflecteren. We realiseren ons dat verreweg de meeste verpleegkundig specialisten op dit moment hun handen meer dan vol hebben. De implementatie van beroepsvisitaties zal dan ook niet voor 2022 plaats vinden. We houden jullie op de hoogte van de stand van  het proces via de website. Heb je tijd vragen? Opmerkingen? Tips? Stuur dan een mailtje naar [email protected] of [email protected]