> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Accreditatie webinar “Zet de patient op 2” door Niek van den Adel alsnog toegekend!

28 mei 2021

Op 5 januari van dit jaar heeft Niek van den Adel een inspirerende presentatie virtuele presentatie gegeven, waarin hij ons als professional geïnspireerd en geleerd heeft om vooral ook goed voor jezelf en collega’s te zorgen! Vooraf was accreditatie aangevraagd bij de VSR. Deze was in eerste instantie afgekeurd. Na een bezwaarprocedure hebben wij het onderstaande bericht ontvangen.

Op 3-5-2021 hebben we van het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register het volgende bericht ontvangen:

Geachte aanbieder,

Enige tijd geleden heeft u een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit om deze scholing af te wijzen. 

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat de Accreditatiecommissie, op basis van de nieuw aangeleverde informatie, heeft besloten om uw aanvraag goed te keuren voor 1 accreditatiepunt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
De Accreditatiecommissie VSR

Met behulp van de deelnemerslijst zal het bijbehorend BIG nummer opgezocht worden en het punt aan het portfolio toegevoegd worden.

Indien je vragen hieromtrent hebt mail dan naar [email protected]