> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek VS in de huisartsenpraktijk Betreft: het in kaart brengen van specialistische en generalistische taken van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk.

04 mei 2021

Betreft: het in kaart brengen van specialistische en generalistische taken van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk.

Beste verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk,

Middels subsidie werken wij aan een landelijk onderzoek om de functie van verpleegkundig specialist (VS) in de huisartsenpraktijk in kaart te brengen. Om in de toekomst de functie in de volle breedte te benutten en daarbij stakeholders als huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers handvatten te bieden, wordt in kaart gebracht welke taken momenteel worden uitgevoerd door verpleegkundig specialisten.

Met de kennis die wij verzamelen middels de bijgevoegde vragenlijst, een literatuurstudie en focusgroepen, wordt een praktische handreiking ontwikkeld om de implementatie van de rol van de VS in de huisartsenpraktijk te bevorderen. Deze handreiking komt digitaal beschikbaar voor alle stakeholders. 

Het doel van deze vragenlijst is meer zicht krijgen op de klinische en niet-klinische taken, de verantwoordelijkheden, barrières en bevorderende factoren van de rol van verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijken in Nederland. We vragen alleen gediplomeerd VS’en de vragenlijst in te vullen.

Naast de bevindingen van deze vragenlijst, worden ook de uitkomsten van de literatuurstudie en uitkomsten van de focusgroepen met verschillende stakeholders meegenomen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit onderzoekers van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met onderzoekers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

Jouw deelname wordt zeer gewaardeerd. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek en hoe waardevoller de resultaten zijn. Indien je de vragenlijst retourneert, ga je akkoord met dat je antwoorden anoniem worden verwerkt. Je krijgt 5 categorieën met een aantal subcategorieën (totaal 32 vragen). Het kost je ongeveer 10-15 minuten om alles in te vullen. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 20 mei 2021.

Via deze link vind je de vragenlijst

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHXL5tQ2YEEhCnyChnlXXJtNUQ0QzSkQ2N1lCVFAzNDRGV1hKTElIQUQxRi4u

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon.

Hartelijke groet,

Nienke Bleijenberg, Maartje Verwey, Judith Frings en Lia van Straalen.

Contactpersoon: Lia van Straalen  [email protected]