> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vacature Beleidsmedewerker V&VN VS – 16 uur/week

29 januari 2021

De VS is een beroep, welke in een stroomversnelling aan het ontwikkelen is. Toch is de VS nog altijd een relatief onbekende speler in de gezondheidszorg, waar pionieren soms nog op de voorgrond staat. Wij zoeken een beleidsmedewerker, die in die spagaat wil opereren om het beroep en onze vereniging te ontwikkelen tot een algemeen geaccepteerd professional in de zorg.

1. Organisatie

Functieprofiel

V&VN VS zoekt een ambitieuze, innovatieve, zelfstandig werkende beleidsmedewerker die gevoel heeft voor politiek handelen en inzicht heeft in het functioneren van de gezondheidszorg.

De Beleidsmedewerker valt hiërarchisch onder het dagelijks bestuur van V&VN VS. De BM wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter in samenspraak met het algemeen bestuur en de voorzitter(s) van de netwerken van V&VN VS.

2. Doel van de functie

Het doel van de functie is het van ondersteunen en adviseren van het algemeen bestuur, de commissies en de besturen van de netwerken bij hun werkzaamheden.

3. Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteunen en adviseren van het algemeen bestuur en de netwerken op beleidsmatig en uitvoerend terrein;
 • Voorbereiden en uitwerken van beleidsdocumenten;
 • Voorbereiden van adviezen, notities, (onderzoeks)rapporten en plannen van aanpak en uitwerken van voorstellen);
 • Aangaan van gesprekken met relevante partijen om de beleidsvoornemens gestalte te geven;
 • Volgen van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het mede vertalen van deze ontwikkelingen ten behoeve van V&VN VS;
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met wetenschappelijke verenigingen, diverse instantie en ministeries;
 • Ondersteunen van projectleiders (of vrijwilligers) bij het voorbereiden en uitvoeren van een project of het zelfstandig leiden van een project;
 • Bewaken van de voortgang van afgesproken activiteiten.
 • Uitvoeren van administratieve taken zoals dossiervoering, correspondentie e.d.
 • Bijhouden van de website en social media;
 • Schrijven van nieuwsbrieven;
 • Verzorgen van communicatie naar het algemeen bestuur over relevante ontwikkelingen en kansen binnen en buiten V&VN VS;
 • Mede organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

Contactpatroon

Je stemt de werkzaamheden af met het algemeen bestuur, de commissievoorzitters en de voorzitters van de netwerken. De BM legt en onderhoudt individuele contacten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals contacten met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, brancheverenigingen, NZA, V&VN en andere stakeholders.

Kennis en ervaring

Je bent een stevige en allround inzetbare beleidsmedewerker, bij voorkeur in het bezit van een MANP en ervaring als verpleegkundig specialist. Je hebt enige ervaring in beleids- of bestuurswerk en je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift. Relevant te vermelden is dat je in deze functie -onder bepaalde omstandigheden – je registratie als VS kunt behouden.

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie voor 16 uur per week, in een ambitieuze beroepsvereniging. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van schaal 60-65).

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS, 0612392402 of [email protected]

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor 1 maart 2021 naar [email protected]