> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vervolg vaccinaties VS en PA in de huisartsenpraktijk

27 januari 2021

In de zoektocht naar een antwoord op de vraag waarom de VS en PA die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken worden uitgesloten van vervroegde vaccinatie tegen het Covid-virus, stelden V&VN VS en de NAPA samen aan de LHV deze vraag. Op zondag 24 januari bereikte ons het antwoord, waarin staat:

(…) Het klopt dat de overheid gekozen heeft slechts een zeer beperkt aantal vaccins ter beschikbaar te stellen, alleen voor de huisartsen zelf en de VS, PA en chauffeurs van de huisartsenpost, voor zover zij daadwerkelijk acute COVID-19 zorg leveren. Wij hadden dat wel ruimer gewild, maar dat is niet gehonoreerd.(…)

Dit deed ons vermoeden dat bij VWS onvoldoende kennis was van de taken zoals die door de VS en PA in de dagpraktijk van de huisartsenvoorziening worden verricht. Daarom hebben wij op 25 januari in een brief -ook nu weer samen met de NAPA en in overleg met het hoofdbestuur van V&VN een brief naar het ministerie gestuurd met daarin uitleg van de werkzaamheden van de VS en PA in de dagpraktijk en het verzoek om deze twee beroepsgroepen expliciet te noemen, om onduidelijkheid te voorkomen. 

Vandaag ontvingen de volgende reactie van het ministerie:

(…) Aan de LHV is gevraagd in het kader van de acute COVID zorg, wie er daarnaast met voorrang gevaccineerd moest worden. Met het oog op een beperkt aantal vaccins is de LHV gevraagd een selectie te maken van medewerkers die een kritische functie invullen in de COVID-spoedzorg. Er is door de LHV berekend dat hiervoor 15.000 vaccinaties noodzakelijk zijn. Dit zijn zowel 12.000 huisartsen als 3000 medewerkers in de directe COVID-spoedzorg. Deze groep is zoals hieronder weergegeven door de LHV vastgesteld. Daarbij zijn keuzes gemaakt en is o.a. gekozen voor de VS en PA op de HAPs(…)

Daarmee komt de bal weer terug te liggen bij de LHV. Het is ons duidelijk geworden dat de LHV in positie is gebracht om keuzes over ons te maken en dat die keuze wat ons betreft zeer discutabel is. We blijven uiteraard om opheldering vragen voor onze leden. Want dat er schaarste is, is bekend. En dat dit soms tot moeilijke keuzes leidt eveneens. Maar op basis waarvan gekozen is de circa 500 VS en PA in de dagpraktijk zijn buiten te sluiten van vervroegde vaccinatie samen met de huisartsen, is heeft nog niemand kunnen uitleggen. Wij hebben gevraagd om een gesprek hierover.