> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Wijkverpleging

18 januari 2021

Oproep voor nieuw te vormen netwerk: verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging
 In het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019 t/m 2022 is deze passage opgenomen:
‘Verpleegkundig specialisten (VS) kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg thuis, vanuit het adagium ‘specialistisch waar het moet, generalistisch waar het kan’. Zeker in situaties waarin sprake is van transmurale zorg en het voorkomen dat mensen doorschuiven naar meer zorggebruik of opname in ziekenhuis of verpleeghuis. Bovendien is er met het oog op Juiste Zorg op de Juiste Plek meer behoefte aan specialistische kennis in de thuissituatie. Daarin kan de verpleegkundig specialist de wijkverpleegkundige ondersteunen. Daarnaast kan de verpleegkundig specialist in de wijk taken van de huisarts overnemen met de verwachting dat de patiënten dan meer tijd en aandacht ervaren. Het is daarom van belang om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de inzet van verpleegkundig specialisten. Partijen brengen de specifieke knelpunten en oplossingsrichtingen die nodig zijn voor de inzet van verpleegkundig specialisten in de thuissituatie in kaart. Op basis daarvan worden gezamenlijk vervolgacties afgesproken. Ook spreken partijen af meer leerplekken in de wijk te realiseren’.
Een kleine groep enthousiaste verpleegkundig specialisten en wijkverpleegkundigen hebben elkaar opgezocht om samen met vertegenwoordigers van V&VN VS en V&VN platform wijkverpleging te verkennen hoe bovenstaande vorm te geven. De eerste stap leek ons duidelijk: het vormen van een nieuw netwerk onder V&VN VS. Daarom deze oproep.
Voelen jullie direct iets kriebelen bij bovenstaande en wil je je daarvoor inzetten? Meld je dan via email: [email protected] of [email protected]

Mirjam de Leede en Karin Timm