> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek verpleegkundig specialist in de wijk

13 november 2020

IN HET KORT
WAT: Verpleegkundig specialist in de wijk
HOE: rapid review, interviews en logboeken van VS’en
PROJECTLEIDER: Anneke van Vught, Associate Lector, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. E-mail: [email protected].
WAAR: Buurtzorg Nederland, in het bijzonder Mirjam de Leede-Brunsveld (VS), Renske Willems (VS) en Judith Verhoef (VS).
LOOPTIJD: 2020-2021

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Het gevolg van deze ontwikkeling is een steeds grotere vraag naar medische en hoogcomplexe verpleegkundige zorg bij cliënten thuis. Verzorgenden en verpleegkundigen in de teams wijkverpleging krijgen hier toenemend mee te maken. Cliënten zij moeten zelf de zorg organiseren, plannen, afstemmen en de regie houden. Kwetsbare cliënten en hun naasten zijn hiertoe lang niet altijd in staat. Voor huisartsen betekent het dat zij vaker worden ingeschakeld. De vragen die zij krijgen zijn complexer en de werkdruk neemt toe.

Een oplossing voor deze uitdagingen is een verpleegkundig specialist toevoegen aan het team wijkverpleging. De VS is een masteropgeleide zorgprofessional. Hij/zij kan de regie nemen en cliënten en hun naasten ondersteunen in de coördinatie van zorg. De VS is competent om een teams wijkverpleging te begeleiden in het leveren van complexe zorg aan huis. De VS kan tevens laagcomplexe medische zorg thuis bieden. Het is een combinatie van care en cure.

In dit onderzoek wordt de inzet van de VS binnen de wijkverpleging uitgewerkt. Dit doen we binnen de organisatie Buurtzorg. Door middel van een rapid review, interviews en logboeken van VS’en geven we een beschrijving van hoe de VS in de wijk wordt ingezet. Tevens ontwikkelen we een handreiking voor de inzet van VS’en in de wijkzorg zodat andere organisaties ook de VS kunnen gaan inzetten in het werken achter de voordeur.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Buurtzorg, HU en HAN (penvoerder). Meer informatie? Zie: https://zorgmasters.nl/lopende-onderzoeken-en-projecten/de-verpleegkundig-specialist-in-de-wijk/
Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw.