> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

11 november 2020

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2021 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2021 sturen naar [email protected].

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is.

Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar [email protected].