> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

“Ook in het verpleeghuis doe ik aan preventieve en acute zorg”

18 september 2020

In het kader van het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg, spreekt V&VN VS met betrokkenen bij de totstandkoming van het specialisme. Vandaag Marjolijn Broers, verpleegkundig specialist chronische zorg in een verpleeghuis in Heemskerk, en lid van het bestuur van het Netwerk VS Verpleeghuis waar honderden verpleegkundig specialisten (veel in het specialisme chronische zorg) lid van zijn.

“De huidige indeling was altijd al een heel lastige indeling, vooral vanuit mijn plekje in het verpleeghuis.”, zo begint ze. Op dit moment zijn er vier somatische specialismen (preventief, acuut, intensief en chronisch) die worden samengevoegd tot één specialisme algemene gezondheidszorg. “Indertijd ben ik door de MANP-opleiding geadviseerd om voor het verpleeghuis de chronische zorg variant te gaan doen, maar er werd bij gezegd dat het in de praktijk niet zoveel uitmaakt.” Het cursorisch onderwijsprogramma was namelijk meestal gelijk voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist, ongeacht het somatisch specialisme waarin zij waren ingeschreven in het opleidingsregister. “De mensen die ik behandel hebben allerlei chronische aandoeningen, maar je wordt als verpleegkundig specialist ook betrokken als er acute klachten zijn.”

Marjolijn vindt de nieuwe indeling in AGZ en GGZ dan ook heel logisch. “We leggen binnen twee specialismen nu de nadruk op óf het lichamelijke óf het psychische. Mijn expertisegebied binnen het specialisme algemene gezondheidszorg is en blijft de ouderenzorg.”

Ze vervolgt: “Chronisch, acuut, preventief en intensief sluiten niet bij die indeling van onze gezondheidszorg aan. Mijn patiënten zijn niet chronisch of intensief, ze hebben iemand nodig die op het juiste moment de juiste dingen kan doen. Soms zijn er een paar weken intensieve klachten, dan weer chronische, en het eindigt met de palliatieve fase in het behandelspectrum in het verpleeghuis.”

Het grootste deel van haar werktijd brengt Marjolijn door op de geriatrische revalidatieafdeling. “Bij mijn revalidanten doe ik ook aan preventieve behandeling, bijvoorbeeld stoppen met roken, maar ook is er bij een acuut myocardinfarct sprake van een spoedeisende behandeling. De oude indeling was nooit logisch”, zo herhaalt ze.

En dan het scholingsprogramma. Hoe kijkt zij daartegen aan? “Toen de discussie op gang kwam over het scholingsprogramma, heb ik wel even moeten slikken. Ik denk wel dat we nu een goede stap zetten met de indeling in twee specialismen, en het is heel goed dat de scholing aansluit bij de beroepspraktijk en geaccrediteerd wordt. Ik zie het in het kader van een leven lang leren.”

Marjolijn was blij met de inspraak tijdens de door het CSV georganiseerde bijeenkomsten in november 2019. “Samenvattend: dit kost me een keer een dagdeel, waarschijnlijk nuttig, en dat levert me ook weer accreditatiepunten op.”

Meer informatie?

Meer weten over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten? Lees het bericht van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en kijk op de themapagina. Na inwerkingtreding worden deze gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. De huidige besluiten vind je op deze pagina op de website van het VSR. Dit artikel is het zesde in een reeks van zeven over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten van het CSV op de website van V&VN VS.