> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

“Het is belangrijk dat we het expertisegebied publieke gezondheid verder gaan uitbreiden”

15 september 2020

Esmeralda de Zwart-van Leeuwen, Esmeralda de Zwart-van Leeuwen, één van de verpleegkundig specialisten preventieve zorg voor wie de invoering van het specialisme algemene gezondheidszorg gevolgen heeft.

Het specialisme algemene gezondheidszorg is per 1 januari 2021 een feit. V&VN VS spreekt met verpleegkundig specialisten voor wie de wijzigingen van invloed zijn. Vandaag de beurt aan Esmeralda de Zwart-van Leeuwen, VS bij ‘Vaccinaties Op Reis’, een bedrijf dat o.a. reizigersvoorlichting en -vaccinaties aanbiedt. Esmeralda is lid van het Netwerk VS Preventieve zorg.

De afgelopen maanden heeft Esmeralda heel ander werk gedaan dan advies geven over vaccinaties. Het opzetten van testcapaciteit voor COVID-19 bijvoorbeeld. Een hele omschakeling, die haar met velen binnen en buiten haar bedrijf, van bestuur tot microbiologen, deed overleggen. Inmiddels staat de organisatie daarvan goed, zodat Esmeralda zich weer meer kan richten op de directe inhoud van de patiëntenzorg. Want het is zomer, traditioneel de drukke periode voor de reizigersvaccinatie.

Esmeralda is sinds 2013 verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen. Ze is opgeleid om cliënten of klanten te begeleiden voorafgaande aan een reis. Het is preventieve gezondheidszorg pur sang, hoewel het maken van een risicoprofiel voor de cliënt, wat een groot onderdeel van haar werk is, natuurlijk wel betekent dat ze regelmatig met ernstige zieke mensen in aanraking komt.

Logische stap maar aandacht voor preventieve zorg blijft nodig

Terugkijkend op het proces naar de nieuwe indeling waarbij vier somatische specialismen (waaronder preventieve zorg bij somatische aandoeningen) vervangen worden door één specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ), noemt ze het eindresultaat ‘een logische stap’.

Maar, zo zegt ze: “Ik vraag nog wel steeds aandacht voor de preventieve zorg, met name voor ons expertisegebied in de publieke gezondheid. Voor sommige van mijn collega’s betekent dat reizigersvaccinaties, maar het kan ook betekenen dat je in de jeugdgezondheidszorg werkt. Het is jammer dat dat specialisme nooit goed van de grond is gekomen.” Het aantal verpleegkundig specialisten preventieve zorg dat ingeschreven stond in het register is nooit boven de 50 uitgekomen.

Zeker nu tijdens de COVID-tijd, blijkt de noodzaak voor preventieve gezondheidszorg. “We zijn opgeleid om risicoprofielen te maken van individuele of groepen burgers. In de JGZ kan dat een wijk, een stad of een provincie zijn, maar ik doe dat voor de reizigers die ik individueel begeleid.” Esmeralda pleit voor het verder uitbreiden van het eigen expertisegebied.

Terugkijkend op het proces van de nieuwe indeling is ze ook tevreden met de aandacht voor ‘preventieve behandeling’ in het behandelspectrum van de verpleegkundig specialist AGZ. “Preventie is wel een groot onderdeel van het behandelspectrum. En preventie is inderdaad overal noodzakelijk, ook buiten de publieke gezondheidszorg. Het móet echt, COVID bewijst dat.”

Scholingsprogramma heeft nut en toegevoegde waarde

Bij het scholingsprogramma dat benodigd is voor inschrijving in het register algemene gezondheidszorg zijn de collega’s uit de preventieve zorg goed betrokken, zegt Esmeralda. En ze is het nut ervan ook meer gaan zien.

“Ik zie ernstig zieke mensen die op reis gaan. Dan heb ik ook wel overleg met een oncoloog of een internist, afhankelijk van wie er voor mij zit. Daar zit de waarde van het scholingsprogramma, het biedt theorie waar je in de praktijk als achtergrondinformatie veel aan kunt hebben. En mogelijk kunnen we een extra aanbod bieden, onze dienstverlening uitbreiden, door bijvoorbeeld de mogelijkheid om een ecg te maken. Onze zorg wordt mogelijk makkelijker te organiseren.”

De informatie van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) was voldoende, vond Esmeralda. “Het Netwerk VS Preventieve zorg is vroegtijdig betrokken en geïnformeerd, juist om meningen en feedback op te halen en mee te nemen. En ook de samenwerking met de organisatie van het scholingsprogramma was goed. Nut en noodzaak zijn duidelijk toegelicht. Wat is nou voor ons belangrijk? En hoe zien wij dat terug? Als je er verder over nadenkt, kom je erachter dat het nuttig kan zijn, en dat het vooral zal aansluiten bij wat je kan gebruiken in de praktijk.”

Uiteindelijk hebben we als verpleegkundig specialisten over de scholing met elkaar het standpunt ingenomen: “Het is best nuttig, en vooral ook van belang for the greater good van onze beroepsgroep. En de scholing is zelfs leuk geworden, dus kom maar op!”

Meer informatie?

Meer weten over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten? Lees het bericht van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en kijk op de themapagina. Na inwerkingtreding worden deze gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. De huidige besluiten vind je op deze pagina op de website van het VSR. Dit artikel is het vijfde in een reeks van zeven artikelen over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten van het CSV op de website van V&VN VS.