> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Specialisme AGZ: eigenlijk al jaren in gebruik

21 augustus 2020

Agnes Offenberg, bestuurslid van V&VN VS en één van de verpleegkundig specialisten die de benaming ‘algemene gezondheidszorg’ al gebruikt.

Met de komst van het specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ) per 1 januari 2021, ter vervanging van de vier somatische specialismen voor verpleegkundig specialisten, komt een einde aan de verwarring en onduidelijkheid die de titels ‘verpleegkundig specialist preventieve, chronische, intensieve of acute zorg bij somatische aandoeningen’ vaak met zich meebrachten. Het was voor een groot deel van de verpleegkundig specialisten de reden om de officiële titel niet te gebruiken. V&VN VS sprak erover met bestuurslid Agnes Offenberg, een van de verpleegkundig specialisten die de benaming AGZ (pas vanaf 1 januari 2021 is het een titel) nu al gebruikt.

Het specialisme AGZ moet zowel een einde maken aan die verwarring en het gemakkelijker maken om als VS aan patiënten uit te leggen waar je deskundigheid ligt, namelijk in eerste instantie bij lichamelijke klachten en aandoeningen (de algemene gezondheidszorg).

Dat het nieuwe specialisme AGZ dit in zich heeft, blijkt uit het aantal verpleegkundig specialisten dat de benaming algemene gezondheidszorg al gebruikt, van de huisartsenzorg tot het ziekenhuis en het verpleeghuis, verpleegkundig specialisten in de somatische zorg. Hoe sluit de titel algemene gezondheidszorg aan op de beroepspraktijk? V&VN VS vroeg het aan Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist in het expertisegebied endocrinologie in het Zaans Medisch Centrum, en één van de verpleegkundig specialisten die de nieuwe benaming al gebruikt.

Agnes geeft aan dat de eerdere termen (de vier somatische specialismen) veel vragen opriepen, in plaats van een helder beeld te geven van het specialisme van de verpleegkundig specialist. Van algemene gezondheidszorg (ook breed natuurlijk) verwacht ze meer, namelijk breed kunnen werken met je eigen patiëntengroep. “Ik doe ook preventieve en chronische zorg, hoewel ik in een algemeen ziekenhuis werk”, zegt ze. Algemene gezondheidszorg drukt voor haar véél meer dan het huidige officiële specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen uit dat zij breed kan zorgen en behandelen. “Voor mijn gevoel klopt het gewoon.”

AGZ: een praktijkvoorbeeld

En waarom het dan klopt, kan Agnes prima uitleggen. Ze geeft een voorbeeld van haar werk met patiënten met osteoporose. “Het betreft patiënten die ouder zijn dan 50 jaar en een fractuur hebben opgelopen (een spoedeisende behandeling), en die in aanmerking komen voor zogenaamde ‘secundaire preventie’ omdat zij een verhoogde kans op een volgende fractuur hebben, vooral in het eerste jaar na de bewuste fractuur. Een onderdeel van de secundaire preventie is onder meer leefstijladvies, een botdichtheidsmeting en bloedonderzoek. Na diagnose volgt levenslange opvolging, want het is een chronische aandoening. Daarnaast wordt onderliggend lijden uitgesloten en/of meegenomen in de behandeling. Zo kan de valkans verhoogd zijn door kwetsbaarheid, hetgeen het risico op een fractuur weer vergroot. Een fractuur, en die treden helaas ook op, verhoogt de valkans, waarna een spoedeisende situatie kan ontstaan en een intensieve behandeling (operatie) nodig is.”

Agnes werkt dus over een groot deel van het behandelspectrum: van spoedeisende behandeling tot chronische behandeling. Ook is er samenwerking met andere sectoren. Er vindt nauwe samenwerking plaats met de huisarts (eerstelijnszorg), waarbij vooral onderzoek en start behandeling in de tweede lijn en de opvolging plaatsvindt in de eerste lijn. Bij bijwerkingen (spoedeisende behandeling) wordt weer contact met het ziekenhuis gezocht. Ook wordt samengewerkt met het sociaal domein (woningaanpassing, hulp in huis, traplift, taxivervoer enz).

Verpleegkundig specialist AGZ: generalist en specialist

Het specialisme AGZ biedt ruimte aan verpleegkundig specialisten om breed binnen hun expertise (die in de AGZ zowel preventieve, spoedeisende als intensieve, chronische en palliatieve behandeling omvat) te behandelen. Iets wat zij overigens nu al doen, omdat de hulpvraag van patiënten vaak niet opgedeeld kan worden in een specifiek onderdeel van de behandeling of in een fase van ziekte.

Aandachtsgebieden en expertisegebieden helpen om de specialistische kennis van verpleegkundig specialisten AGZ te structureren. Naast basiskennis die alle verpleegkundig specialisten gemeen hebben, hebben verpleegkundig specialisten in diverse aandachtsgebieden en expertisegebieden andere competenties. Daarmee is de VS zowel een generalist in de verpleegkunde als een specialist in het eigen expertisegebied.

Nieuwe folders stellen VS AGZ voor aan patiënten en collega’s

Het specialisme AGZ moet een einde maken aan de verwarring als gevolg het ontbreken van een beeld van patiënten bij de beroepstitel. Ook moet de titel het gemakkelijker maken om als verpleegkundig specialist uit te leggen aan patiënten waar je deskundigheid ligt. Om daarbij behulpzaam te zijn, heeft V&VN VS nieuwe folders ontwikkeld voor zowel de VS AGZ als de VS GGZ. Deze zijn er voor patiënten en samenwerkingspartners (AGZ en GGZ). Ook de factsheet over de verpleegkundig specialist is vernieuwd.

Meer informatie?

Meer weten over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten? Lees het bericht van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en kijk op de themapagina. Na inwerkingtreding worden deze gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. De huidige besluiten vind je op deze pagina op de website van het VSR. Dit artikel is het vierde in een reeks van zeven artikelen over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten van het CSV op de website van V&VN VS.