> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Gezocht: experts voor project Tijd voor Verbinding

22 juli 2020

De FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN willen in vier jaar komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg. De afwezigheid van potentieel vermijdbare schade blijft het ultieme doel.
Tegelijkertijd zal dat binnen de complexe omstandigheden van de ziekenhuiszorg lastig te realiseren zijn. De eerste stappen om te komen tot een daling van de vermijdbare schade en sterfte zijn 10 jaar geleden ingezet met het VMS-programma. De volgende stap wordt gezet met het programma ‘Tijd voor Verbinding’.

Om de bottom-up benadering van het programma ‘Tijd voor Verbinding’ kracht bij te zetten zijn, is men op zoek naar experts die willen deelnemen in een van de volgende expertteams:
• Antistollingszorg
• Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken
• Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt

Programmaleider van ‘Tijd voor Verbinding’ is Odile Frauenfelder.

Lees hier de vacaturetekst voor de experts. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kirsten Franssen-Beentjes, via: [email protected]. Mailen bij vragen kan ook. Lees ook het projectplan van ‘Tijd voor Verbinding’.