> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vragen over rol verpleegkundig specialisten bij lijkschouwing

20 mei 2020

De coronacrisis zorgt voor een hoop aanvullende druk op de gezondheidszorg. Een aantal collega’s stelde ons vanaf medio maart vragen omtrent de rol die verpleegkundig specialisten kunnen spelen ten aanzien van lijkschouwing, met name in de langdurige zorg, gezien de (toen) oplopende druk bij artsen in deze sector.

Deze vragen heeft V&VN VS zeer serieus genomen. Al langere tijd wordt door collega’s gevraagd om de mogelijkheid om die zorgrelatie die eindigt met een overlijden middels een lijkschouwing te kunnen afsluiten, met name indien het gaat om een verwacht (natuurlijk) overlijden. In 2017 werd deze wens ook beschreven in het rapport van Lovink, Van Vught, Van den Brink en Laurant ‘Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten’, en gekwalificeerd als belemmering bij de efficiënte inzet van verpleegkundig specialisten.

V&VN VS heeft onze wens om lijkschouwing voor verpleegkundig specialisten mogelijk te maken helder kenbaar gemaakt bij het ministerie van VWS middels een notitie die de bevoegde ministeries vraagt een voorziening mogelijk te maken – gedurende de coronacrisis – die verpleegkundig specialisten in staat zou stellen om lijkschouwing uit te voeren. De reactie wachten wij belangstellend af.