> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

RSV: gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor herregistratie

16 maart 2020

Bericht van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV), gedeeld door V&VN Verpleegkundig Specialisten op deze website. N.B. Het gaat hier om een bericht van 16 maart. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft, zal de RSV aanvullend communiceren.

Door het coronavirus en de maatregelen die genomen worden moeten de medewerkers in de zorg momenteel alle zeilen bijzetten. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor geregistreerden in het Verpleegkundig Specialisten Register. Dat roept veel vragen op. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) zet de meest gestelde vragen (en antwoorden) op een rij.

Door het coronavirus gaan veel congressen, symposia en andere bijeenkomsten niet door. Hierdoor kan ik niet op tijd aan alle eisen voor herregistratie voldoen.

Wat kan ik het beste doen als ik niet op tijd aan de eisen van herregistratie kan voldoen?

De RSV begrijpt dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor het volgen van activiteiten die je deskundigheid bevorderen. Wanneer je door het coronavirus niet tijdig kunt voldoen aan de eisen voor herregistratie, heeft dit GEEN directe gevolgen voor je herregistratie, wanneer je als volgt handelt:

1. Vraag – net als in de gewone situatie – tijdig herregistratie aan.

2. Geef hierbij aan dat je NIET aan alle eisen voldoet.

3. Dien een gemotiveerd verzoek in (een standaardoptie in je herregistratie-aanvraag) en beschrijf:

  • Waarom je niet hebt kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen
  • Welke deskundigheidsbevordering er ontbreekt in je portfolio
  • Welk aandeel hiervan het gevolg is van de maatregelen rond het coronavirus

De RSV zal je herregistratieverzoek, samen met je motivatie, in behandeling nemen. Wanneer het tekort aan deskundigheidsbevordering niet té groot is, krijg je een nieuwe registratieperiode van vijf jaar, op voorwaarde dat je in het eerste jaar van je nieuwe periode de tekorten van de vorige periode inhaalt. Hiervoor hanteert de RSV een vaste coulancerichtlijn.

Let wel: er wordt géén aanvullende coulance gehanteerd vanwege het coronavirus. Wel zullen we de omstandigheden meenemen in onze afwegingen (redelijkheid en billijkheid).

Gaat de RSV de eisen voor herregistratie verlagen vanwege het coronavirus?

Nee, de RSV gaat de eisen voor herregistratie niet verlagen vanwege het coronavirus. Herregistratie-eisen zijn bedoeld om de bekwaamheid van de verpleegkundig specialisten op peil te houden, in het belang van de patiëntveiligheid. Het verlagen van de eisen zou betekenen dat specialisten minder bekwaam zouden mogen zijn, of dat de patiëntveiligheid op een lager pitje wordt gezet. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bovendien hebben de herregistratie-eisen een wettelijke basis. Ze kunnen niet ‘zomaar’ worden aangepast.

Kunnen de ontwikkelingen rond het coronavirus aanleiding geven om het herregistratiebeleid verder aan te passen?

Ja, dat is mogelijk, maar vooralsnog zal de RSV dit niet doen.

De RSV volgt de ontwikkelingen op de voet en voert het overleg met de registers van andere artikel 14-beroepen, zoals geneeskundig specialisten. Wanneer de veranderende situatie hier aanleiding toe geeft, zal de RSV onderzoeken of het bestaande herregistratiebeleid nog aansluit op de omstandigheden.

Hoe kan ik gedurende de tijd dat de beperkende maatregelen rond het coronavirus gelden toch aan deskundigheidsbevordering doen?

  • Je kunt een deel van je deskundigheidsbevordering doen via e-learning.
  • Bijeenkomsten voor intercollegiale toetsing (ICT) kun je houden door middel van videoconferencen, chatten of inbellen.
  • Je kunt een artikel schrijven over de inhoud, de ontwikkeling of de positionering van het beroep verpleegkundig specialist.