> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Meer verpleegkundig specialisten AGZ nodig!

20 december 2019

Het Capaciteitsorgaan concludeert in het capaciteitsrapport 2021-2024 dat er meer verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg (AGZ) nodig zijn. Dit is met name het geval in de ouderenzorg, de huisartsenzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De beroepsgroep verpleegkundig specialisten heeft al een wat oudere samenstelling. Er is dus een vervangingsvraag. Verpleegkundig specialisten AGZ behandelen over het algemeen vaak ouderen, waardoor de vergrijzing van de bevolking zorgt voor een sterkere stijging van de zorgvraag.

Het Capaciteitsorgaan komt op grond van de verzamelde gegevens tot een instroomadvies 2021-2024. De totale instroom in de opleidingen tot VS AGZ wordt als minimum ingeschat op 429 plaatsen vanaf 2021 met een bandbreedte tussen 429-656. Dit is exclusief het aantal opleidingsplaatsen voor de VS GGZ. Hiervoor is vorig jaar een capaciteitsplan vastgesteld. Het betreft een aantal van 160-199 verpleegkundig specialisten GGZ.

Daarnaast doet het Capaciteitsorgaan een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeel dat in de huisartsenzorg voldoende zorgprofessionals kunnen worden ingezet met de huisarts, wordt aanbevolen dat veldpartijen in overleg gaan benodigde maatregelen en/of investeringen te doen en te komen tot een sectorbreed arbeidsmarktbeleid. V&VN VS gaat hierover graag in overleg!

Daarnaast wordt de verpleegkundig specialist in het rapport erkend als zorgverlener die zich begeeft op het terrein van verplaatsing van zorg van de medisch-specialistische zorg naar de eerstelijn. Ook hiernaar mag meer aandacht uitgaan. In de medisch-specialistische zorg kan volgens het Capaciteitsorgaan volstaan worden met minder opleidingsplaatsen vanaf 2021.

V&VN Verpleegkundig Specialisten is blij met de uitbreiding van de instroom, die wordt voorgesteld. De laatste jaren is het aantal opleidingsplaatsen voor de MANP-opleidingen en de GGZ-VS steeds volledig gevuld geweest. Dit jaar werden al 60 aanvullende opleidingsplaatsen ter beschikking gesteld door het ministerie van VWS.

Voorzitter Irma de Hoop, die ook voorzitter van de werkgroep VS/PA was die de capaciteitsraming heeft tot stand gebracht, merkt het volgende op: “Dit advies waardeert wat verpleegkundig specialistische zorg kan bijdragen aan de toekomstige zorgvraag. Met deze zorg vullen wij een plek die voorheen leeg bleef in het zorglandschap. Ik ben erg blij met de gecontroleerde groei die ons beroep doormaakt.”

In het kader van het capaciteitsplan is veel informatie verzameld over de verpleegkundig specialist, in relatie tot de arbeidsmarkt, demografische gegevens, verdeling over diverse aandachtsgebieden en expertisegebieden en ook over de redenen waarom werkgevers kiezen voor een verpleegkundig specialist. De rapporten die ten grondslag liggen aan het capaciteitsrapport zijn terug te lezen op de website van het Capaciteitsorgaan.

  • Lees de aanbiedingsbrief van het Capaciteitsorgaan aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Lees het hoofdrapport met ramingen van de AGZ-rapporten.
  • Lees het deelrapport over de verpleegkundig specialist AGZ
  • Lees de onderliggende studie over de arbeidsmarkt, demografische gegevens en verdeling over aandachts- en expertisegebieden op de website van het Capaciteitsorgaan
  • Lees de onderliggende studie over de redenen waarom werkgevers (per sector) kiezen voor een verpleegkundig specialist op de website van het Capaciteitsorgaan