> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vragenlijst werktevredenheid verpleegkundig specialisten

17 december 2019

Het beroep en de functie van verpleegkundig specialist bestaat nu (bijna) 20 jaar in Nederland, sinds de eerste diplomering in januari 2000. Tot op heden is niet op grote schaal onderzocht wat de werktevredenheid is van verpleegkundig specialisten in Nederland.

V&VN Verpleegkundig Specialisten vindt het erg belangrijk om dit onderwerp in kaart te brengen. Hiervoor brengen wij graag het volgende onderzoek bij u onder de aandacht.

Hierbij ontvangt u een link naar een vragenlijst over uw werktevredenheid.

De ingevulde enquêtes worden geanonimiseerd doorgestuurd naar en vervolgens geanalyseerd door onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en het UMCG. De data zijn niet herleidbaar naar personen bij de analyse en de rapportage. Via de beroepsvereniging wordt u geïnformeerd over de uiteindelijke resultaten.

Wij stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs.